Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Mazowiecki Zarząd Nieruchomości w Warszawie
drukuj

MZN 02/2020

MZN 02/2020 - OCHRONA WARSZAWA, UL. CHROBREGO 29

NAZWA:
Usługa polegająca na całodobowej ochronie nieruchomości (wraz z terenem przyległym) zlokalizowanej przy ul. Chrobrego 29 w Warszawie

TRYB:
PRZETARG NIEOGRANICZONY

DATA OGŁOSZENIA:
2020-03-03

DATA OTWARCIA OFERT:
2020-03-11

WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o w zw. z art. 138h ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, a jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Kryczka
Odpowiada:Urszula Kryczka
Wytworzył:Urszula Kryczka
Data ostatniej zmiany:2020-09-22 08:02:13

Archiwum

Data Autor
2020-09-22 07:55 Urszula Kryczka zobacz
2020-09-17 06:41 Anna Roguska zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 202