Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Archwium - Przedmiot działania

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI

Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. nr 2 z 2000 r. poz. 18).

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:

- wspomaga indywidualny rozwój dziecka,

- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,

- współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w planie pracy placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

d) współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

Osoby odpowiedzialne

Autor:brak danych
Odpowiada:brak danych
Wytworzył:Anna Świerzyńska
Data ostatniej zmiany:2012-04-16 22:55:35
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 960