Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Rekrutacja dzieci do przedszkola

OGŁOSZENIE O NABORZE

do Przedszkola Miejskiego nr 3

" Ekoludki"

na rok szkolny 2024/2025

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki” ogłasza nabór   na rok szkolny 2024/2025

Przyjęcia  do przedszkola dotyczą  dzieci z  rocznika 2021

 - 25 wolnych  miejsc, dzieci z  rocznika 2019 - 2 wolne  miejsca

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej   w przedszkolu pierwszego wyboru        u dyrektora przedszkola    od 04 do 25 marca 2024r. do godz. 15.00

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
  • orzeczenie o niepełnosprawności matki;
  • orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
  • orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola – w BIP (www.e-bip.org.pl/ekoludki w zakładce Rekrutacja do placówki)

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

  • Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia zostaną opublikowane w formie ogłoszeń wywieszonych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola dnia 12.04.2024. rodzice dzieci zakwalifikowanych mają obowiązek dostarczenia do przedszkola pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 19.04.2024, formularz „woli przyjęcia dziecka do przedszkola” jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce rekrutacja oraz w formie papierowej u dyrektora przedszkola.
  • Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane w formie ogłoszeń wywieszonych na tablicy informacyjnej w holu przedszkola dnia 22.04.2024

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

do przedszkoli miejskich

Od dnia 4 marca 2024 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli miejskich. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich          

                     

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

22.01.2024 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

5.02.2024 r.

23.02.2024 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji                                      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2024/2025.

Rekrutacja

4.03.2024 r.

25.03.2024 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola              w wersji papierowej   do przedszkola pierwszego wyboru.

26.03.2024 r.

29.03.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

12.04.2024 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2024 r.

19.04.2024 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

22.04.2024 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

22.04.2024 r.

26.04.2024 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

6.05.2024 r.

7.05.2024 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

9.05.2024 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

9.05.2024 r.

14.05.2024 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

15.05.2024 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Zapała
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2024-03-05 08:13:37

Archiwum

Data Autor
2024-03-05 07:40 Małgorzata Zapała zobacz
2024-02-21 12:46 Małgorzata Zapała zobacz
2024-01-17 13:17 Małgorzata Zapała zobacz
2023-07-10 08:37 Małgorzata Zapała zobacz
2023-04-20 13:34 Małgorzata Zapała zobacz
2023-03-13 07:26 Małgorzata Zapała zobacz
2023-02-09 08:03 Małgorzata Zapała zobacz
2023-02-09 07:58 Małgorzata Zapała zobacz
2023-01-09 13:19 Małgorzata Zapała zobacz
2023-01-09 13:17 Małgorzata Zapała zobacz
2022-10-20 12:10 Małgorzata Zapała zobacz
2022-03-18 10:38 Małgorzata Zapała zobacz
2022-03-01 08:08 Małgorzata Zapała zobacz
2022-02-28 14:01 Małgorzata Zapała zobacz
2022-02-07 08:47 Małgorzata Zapała zobacz
2022-02-07 08:47 Małgorzata Zapała zobacz
2022-01-14 10:36 Małgorzata Zapała zobacz
2021-04-20 10:18 Małgorzata Zapała zobacz
2021-04-09 08:39 Małgorzata Zapała zobacz
2021-03-01 09:21 Małgorzata Zapała zobacz
2021-02-26 12:20 Małgorzata Zapała zobacz
2021-02-25 14:06 Małgorzata Zapała zobacz
2021-02-22 11:03 Małgorzata Zapała zobacz
2021-01-25 12:52 Małgorzata Zapała zobacz
2021-01-22 10:54 Małgorzata Zapała zobacz
2021-01-22 10:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2021-01-22 10:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2021-01-22 10:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2021-01-22 10:50 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 14:01 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:39 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:34 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:32 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:30 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:28 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:58 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:57 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:54 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:50 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:50 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:49 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:49 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:29 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:27 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:27 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:24 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:19 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:10 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:09 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:08 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:04 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:17 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:16 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:14 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:10 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:09 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:06 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 07:59 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:37 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:35 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:34 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:33 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:32 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:31 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:30 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:30 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:28 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:27 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:26 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:24 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:24 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:23 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:22 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:22 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:21 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:21 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:20 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:19 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:18 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:17 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:16 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:16 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:15 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:15 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:14 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:14 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:13 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:06 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:48 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:47 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:46 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:44 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:42 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:38 Agnieszka Maciejewska zobacz
2019-01-31 13:09 Anita Nizińska zobacz
2019-01-31 13:05 Anita Nizińska zobacz
2018-03-09 09:34 Anita Nizińska zobacz
2017-01-27 11:19 Monika Daniluk zobacz
2016-02-02 13:50 Monika Daniluk zobacz
2015-02-24 10:34 Monika Daniluk zobacz
2015-02-24 10:33 Monika Daniluk zobacz
2015-01-19 15:02 Monika Daniluk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 5363