Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 3 "Ekoludki"
drukuj

Rekrutacja dzieci do przedszkola

OGŁOSZENIE O NABORZE

do Przedszkola Miejskiego nr 3

" Ekoludki"

na rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 „ Ekoludki” ogłasza nabór   na rok szkolny 2023/2024

Przyjęcia  do przedszkola dotyczą  tylko dzieci z  rocznika 2020

 - 25 wolnych  miejsc

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej   w przedszkolu pierwszego wyboru        u dyrektora przedszkola    od 01 do 24 marca 2023r. do godz. 15.00

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
  • orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
  • orzeczenie o niepełnosprawności matki;
  • orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
  • orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola – w BIP (www.e-bip.org.pl/ekoludki w zakładce Rekrutacja do placówki)

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

Wniosek do rekrutacji na dole strony!

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

do przedszkoli miejskich

Od dnia 1 marca 2023 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich          

                     

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

23.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

6.02.2023 r.

24.02.2023 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji                                      o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja

1.03.2023 r.

24.03.2023 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola              w wersji papierowej   do przedszkola pierwszego wyboru.

27.03.2023 r.

31.03.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

12.04.2023 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2023 r.

19.04.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

21.04.2023 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

21.04.2023 r.

28.04.2023 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

4.05.2023 r.

5.05.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

8.05.2023 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

8.05.2023 r.

12.05.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

15.05.2023 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych                             i nieprzyjętych do przedszkola.

 

 

 

Wniosek - rekrutacja

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Zapała
Odpowiada:Małgorzata Zapała
Wytworzył:Anita Nizińska
Data ostatniej zmiany:2023-03-13 07:26:59

Archiwum

Data Autor
2023-02-09 08:03 Małgorzata Zapała zobacz
2023-02-09 07:58 Małgorzata Zapała zobacz
2023-01-09 13:19 Małgorzata Zapała zobacz
2023-01-09 13:17 Małgorzata Zapała zobacz
2022-10-20 12:10 Małgorzata Zapała zobacz
2022-03-18 10:38 Małgorzata Zapała zobacz
2022-03-01 08:08 Małgorzata Zapała zobacz
2022-02-28 14:01 Małgorzata Zapała zobacz
2022-02-07 08:47 Małgorzata Zapała zobacz
2022-02-07 08:47 Małgorzata Zapała zobacz
2022-01-14 10:36 Małgorzata Zapała zobacz
2021-04-20 10:18 Małgorzata Zapała zobacz
2021-04-09 08:39 Małgorzata Zapała zobacz
2021-03-01 09:21 Małgorzata Zapała zobacz
2021-02-26 12:20 Małgorzata Zapała zobacz
2021-02-25 14:06 Małgorzata Zapała zobacz
2021-02-22 11:03 Małgorzata Zapała zobacz
2021-01-25 12:52 Małgorzata Zapała zobacz
2021-01-22 10:54 Małgorzata Zapała zobacz
2021-01-22 10:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2021-01-22 10:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2021-01-22 10:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2021-01-22 10:50 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 14:01 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:39 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:34 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:32 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:30 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-03-19 13:28 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:58 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:57 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:54 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:50 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:50 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:49 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 12:49 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:29 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:27 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:27 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:24 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:19 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:10 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:09 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:08 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-02-28 11:04 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:56 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 10:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:53 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:17 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:16 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:14 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:12 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:10 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:09 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 08:06 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-30 07:59 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:37 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:35 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:34 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:33 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:32 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:31 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:30 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:30 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:28 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:27 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:26 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:24 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:24 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:23 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:22 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:22 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:21 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:21 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:20 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:19 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:18 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:17 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:16 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:16 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:15 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:15 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:14 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:14 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:13 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 15:06 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:55 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:52 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:51 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:48 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:47 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:46 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:44 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:42 Agnieszka Maciejewska zobacz
2020-01-29 14:38 Agnieszka Maciejewska zobacz
2019-01-31 13:09 Anita Nizińska zobacz
2019-01-31 13:05 Anita Nizińska zobacz
2018-03-09 09:34 Anita Nizińska zobacz
2017-01-27 11:19 Monika Daniluk zobacz
2016-02-02 13:50 Monika Daniluk zobacz
2015-02-24 10:34 Monika Daniluk zobacz
2015-02-24 10:33 Monika Daniluk zobacz
2015-01-19 15:02 Monika Daniluk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4356