Biuletyn Informacji Publicznej
Muzeum Regionalne im. Mieczysława Asłanowicza w Siedlcach
drukuj

Archwium - STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Informacje dotyczące organizacji pracy Muzeum zostały podzielone na cztery zagadnienia tj. regulamin, struktura, działy i oddziały. Można je uzyskać wybierając odpowiednie podmenu znajdujące się z lewej strony.


Organizację i porządek wewnętrzny w Muzeum Regionalnego w Siedlcach określają:

  • Statut (nadaje organizator w uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego),
  • Regulamin organizacyjny (nadaje Dyrektor, po zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego),
  • Regulamin pracy,
  • Regulamin wynagradzania pracowników zatrudnionych w Muzeum,
  • Instrukcja kancelaryjna,
  • Instrukcja archiwalna,
  • Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
  • Zakładowy plan kont,
  • Inne zarządzenia.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Krzysztof Cabaj
Odpowiada:Krzysztof Cabaj
Wytworzył:Krzysztof Cabaj
Data ostatniej zmiany:2012-01-09 14:24:32
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2839