Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
drukuj

Archwium - Informacje dla rolników

 • ASF-nowe wytyczne!!!- zał. 21
 • KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII O RYZYKU WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW W POLSCE. - zał. 20.
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje, że z dniem   04.09.2019r., zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji (UE) 2019/1385       z dnia 03.09.2019r., zmieniającą załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, ustanowiono obszar objęty ograniczeniami (strefa czerwona) na terenie całego powiatu opolskiego. - ulotka zał. 14
 • Łańcuch żywnościowy dla zwierząt kierowanych do uboju.zał 19
 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim  informuje, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Opolu Lubelskim,  przy  ul. Józefowskiej 105, można uzyskać informacje dotyczące afrykańskiego pomoru świń. Wyznacza się jeden dzień w tygodniu na udzielanie informacji / poniedziałek / w godzinach urzędowania inspektoratu. Osoba zainteresowana, potwierdza uzyskanie informacji własnoręcznym podpisem.
 • ZNAKOWANIE ŚWIŃ-ulotka-zał. 18
 • Oświadczenie lekarza-ubój z konieczności- zał. 17
 • Oświadczenie rolnika- ubój z konieczności- zał 16
 • UBÓJ Z KONIECZNOŚCI POZA RZEŹNIĄ-WARUNKI!!! -   zał. 15
 • Ulotka strefa czerwona-obszar objęty ograniczeniami- zał.14
 • Materiały dla hodowców świń w związku z bioasekuracją: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html
  UWAGA-zmiana rozporządzenia ASF- warunki utrzymywania świń od marca 2018r.-zał. 11 oraz istotne informacje zał. 12
 • Zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej-zał. 8
 • Produkcja mięsa na użytek własny/ wymagania weterynaryjne/- zał. 1
 • Afrykański Pomór Świń/ulotka informacyjna/- zał. 2
 • Identyfikacja zwierząt- zał. 3
 • Informacja o uboju z konieczności- zał.4
 • ASF-materiały szkoleniowe dla hodowców trzody-zał 5 i 6
 • ASF- jak chronić świnie przed ASF-szkolenie -zał. 7
 • PTASIA GRYPA- zalecenia od 06.04.2017r.- zał. 9
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU zał. 10

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mariusz Zalewski
Odpowiada:Mariusz Zalewski
Wytworzył:Radosław Bartler
Data ostatniej zmiany:2021-05-21 09:10:09
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1403