Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
drukuj

Aktualności

https://www.wetgiw.gov.pl/assets/pics/aktualnosci/2023-04/Ft__WgxWcAU81-G%20(1).jpg

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje, że z dniem 21.04.2023r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r. ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Załącznik III cytowanego rozporządzenia określa wzmocnione środki bioasekuracji dla zakładów (gospodarstw), w których utrzymywane są świnie, znajdujących się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III.
  Powiat opolski znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami II. Zasady określone w załączniku III rozporządzenia 2023/594 dotyczą wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie (w tym gospodarstw, które nie miały dotychczas zatwierdzonych planów bioasekuracji), które zamierzają dokonywać przemieszczeń świń w obrębie obszarów, jak i poza nie.
  Oznacza to, że z dniem 21.04.2023r. w przypadku jakichkolwiek przemieszczeń z siedziby stada (np. sprzedaży tuczników/warchlaków/prosiąt), oprócz spełnienia dotychczasowych wymagań będzie konieczne:                     - posiadanie planu bioasekuracji zatwierdzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (zał. III, ust. 2, pkt i) obejmującego m.in.:
  - ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref,
  - wizyta co najmniej dwa razy do roku urzędowego lekarza weterynarii,
  - ciągły nadzór poprzez badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń poprzez pobranie prób z wynikiem negatywnym w każdym tygodniu (liczonym od poniedziałku do niedzieli) od co najmniej dwóch pierwszych martwych świń w wieku powyżej 60 dni, lub w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych świniach po odsadzeniu, z każdego budynku (art. 16 ust. 1 pkt c, ppkt (i) oraz (ii)).
  W związku z powyższym w przypadku planowania przemieszczenia świń po 21.04.2023r. (np. do rzeźni lub do innego gospodarstwa) winni Państwo zgłosić się wcześniej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i przedłożyć plan bioasekuracji, dostosować gospodarstwo do obowiązujących przepisów (wyznaczenie stref), a także dokonywać zgłoszeń padłych sztuk, celem pobrania prób do badań monitoringowych w kierunku ASF.
  Jeśli nie zdecydują się Państwo na dostosowanie do przepisów opisanych powyżej, utrzymywanie świń będzie możliwe wyłącznie na potrzeby własne (ubój gospodarczy), a warunki utrzymywania określa rozporządzenie MRiRW z 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związkuz wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
 • PILNE !!! dla hodowców świń- Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego- zał. 20
 • Kampania STOP ASF- materiały na stronie GIW:

https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/STOP-ASF-kampania-EFSA/idn:1801

 • ASF-Nowe wytyczne- bioasekuracja w związku z Rozp. 2021/605- zał. 1

-Wzory wniosków w zakładce  DRUKI do pobrania. 

 • Informuję, że w sezonie jesienno-zimowym istnieje zwiększone ryzyko występowania Ptasiej Grypy w Polsce, związane z migracją dzikiego ptactwa. Proszę o wzmocnienie bioasekuracji w gospodarstwach oraz informowanie IW o wyst. niepokojących objawów u drobiu- Informacje ogólne o Ptasiej Grypie-zał. 19
 • KOMUNIKAT - SZCZEPIENIE PSÓW P/WŚCIEKLIŹNIE - zał. 18
 • Ogólnopolska kampania informacyjna MRiRW pn. "PRODUKT POLSKI"-zał.18 oraz link do strony: https://www.polskasmakuje.pl/produkt-polski/
 • UWAGA !!!-zmiana rozporządzenia ASF- warunki utrzymywania świń od marca 2018r.-zał. 13 oraz istotne informacje zał. 14
 • WYTYCZNE W PRZYPADKU ZNALEZIENIA PADŁEGO DZIKA-zał. 12
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW świń zał.1
 • Obszary występowania ASF w Polsce: http://www.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/
 • Apel GLW w sprawie bioasekuracji w związku z ASF-zał. 10
 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 5 lipca 2017 r.
  zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń-zał. 9
    
 • Ulotka informacyjna na temat Afrykańskiego Pomoru Świń-zał. 2
 • Ulotka informacyjna dla hodowców drobiu-Ptasia Grypa-zał 5
 • Rozporządzenie MRiRW w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków -zał 6
 • Apel o zgłaszanie padłych zwierząt/wścieklizna/-zał. 4

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mariusz Zalewski
Odpowiada:Mariusz Zalewski
Wytworzył:Mariusz Zalewski
Data ostatniej zmiany:2024-05-13 09:39:22

Archiwum

Data Autor
2024-05-13 09:35 Mariusz Zalewski zobacz
2024-05-13 09:33 Mariusz Zalewski zobacz
2024-04-08 13:46 Mariusz Zalewski zobacz
2024-04-08 13:43 Mariusz Zalewski zobacz
2024-03-28 14:33 Mariusz Zalewski zobacz
2024-03-28 14:33 Mariusz Zalewski zobacz
2024-03-15 07:56 Mariusz Zalewski zobacz
2024-02-09 11:37 Mariusz Zalewski zobacz
2024-02-09 11:36 Mariusz Zalewski zobacz
2024-02-09 11:33 Mariusz Zalewski zobacz
2024-02-08 19:02 Mariusz Zalewski zobacz
2024-02-08 18:38 Mariusz Zalewski zobacz
2024-02-07 14:24 Mariusz Zalewski zobacz
2024-01-17 14:03 Mariusz Zalewski zobacz
2024-01-12 08:04 Mariusz Zalewski zobacz
2023-12-27 11:52 Mariusz Zalewski zobacz
2023-11-24 12:59 Mariusz Zalewski zobacz
2023-10-18 11:43 Mariusz Zalewski zobacz
2023-10-18 11:41 Mariusz Zalewski zobacz
2023-10-11 10:14 Mariusz Zalewski zobacz
2023-08-23 09:48 Mariusz Zalewski zobacz
2023-08-08 11:43 Mariusz Zalewski zobacz
2023-08-07 14:47 Mariusz Zalewski zobacz
2023-08-07 14:47 Mariusz Zalewski zobacz
2023-08-02 14:42 Mariusz Zalewski zobacz
2023-08-02 14:41 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-27 08:09 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-27 08:08 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-27 08:07 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-27 08:04 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 12:09 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:48 Mariusz Zalewski zobacz
2023-06-29 08:04 Mariusz Zalewski zobacz
2023-06-29 08:03 Mariusz Zalewski zobacz
2023-06-20 12:42 Mariusz Zalewski zobacz
2023-06-20 12:41 Mariusz Zalewski zobacz
2023-05-12 22:58 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-28 21:57 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-28 21:47 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-24 10:04 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-24 10:04 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-24 10:02 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-24 10:00 Mariusz Zalewski zobacz
2022-12-06 10:24 Mariusz Zalewski zobacz
2022-11-10 08:59 Mariusz Zalewski zobacz
2022-11-09 14:45 Mariusz Zalewski zobacz
2022-11-09 14:39 Mariusz Zalewski zobacz
2022-11-09 14:35 Mariusz Zalewski zobacz
2022-11-01 07:48 Mariusz Zalewski zobacz
2022-09-15 13:51 Mariusz Zalewski zobacz
2022-04-25 10:48 Mariusz Zalewski zobacz
2022-01-18 13:48 Mariusz Zalewski zobacz
2021-12-13 09:33 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-21 11:31 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-21 11:30 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-20 13:20 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-20 13:16 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-05 12:27 Mariusz Zalewski zobacz
2021-09-29 10:51 Mariusz Zalewski zobacz
2021-09-23 10:39 Mariusz Zalewski zobacz
2021-09-23 10:38 Mariusz Zalewski zobacz
2021-08-12 10:47 Mariusz Zalewski zobacz
2021-05-20 09:34 Mariusz Zalewski zobacz
2020-10-30 09:51 Mariusz Zalewski zobacz
2020-10-20 14:39 Mariusz Zalewski zobacz
2020-10-20 14:38 Mariusz Zalewski zobacz
2020-10-20 13:49 Mariusz Zalewski zobacz
2020-10-20 13:42 Mariusz Zalewski zobacz
2020-05-19 09:50 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-17 14:05 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-17 07:55 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-17 07:54 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-16 13:43 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-16 13:43 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-16 13:42 Mariusz Zalewski zobacz
2020-03-16 13:40 Mariusz Zalewski zobacz
2020-01-09 21:50 Mariusz Zalewski zobacz
2019-12-10 12:53 Mariusz Zalewski zobacz
2019-10-24 18:40 Mariusz Zalewski zobacz
2019-10-23 12:03 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-05 09:42 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-05 09:40 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-05 09:40 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-05 09:40 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-04 13:37 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-04 13:35 Mariusz Zalewski zobacz
2019-08-30 09:08 Mariusz Zalewski zobacz
2019-08-02 11:33 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-22 08:26 Mariusz Zalewski zobacz
2019-05-08 08:59 Mariusz Zalewski zobacz
2019-04-02 12:54 Mariusz Zalewski zobacz
2019-03-22 13:44 Mariusz Zalewski zobacz
2019-03-22 13:44 Mariusz Zalewski zobacz
2019-03-22 13:43 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-29 21:31 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-29 21:28 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-27 12:14 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-24 10:45 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-20 11:57 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-20 11:57 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 17:16 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 12:23 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 12:22 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 12:22 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 12:21 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-06 10:18 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-06 10:13 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-06 10:11 Mariusz Zalewski zobacz
2018-10-25 21:35 Mariusz Zalewski zobacz
2018-10-25 07:50 Mariusz Zalewski zobacz
2018-10-09 10:09 Mariusz Zalewski zobacz
2018-09-07 10:44 Mariusz Zalewski zobacz
2018-05-07 08:30 Mariusz Zalewski zobacz
2018-03-19 10:22 Mariusz Zalewski zobacz
2018-03-14 10:03 Mariusz Zalewski zobacz
2018-03-12 07:54 Mariusz Zalewski zobacz
2018-02-14 14:22 Mariusz Zalewski zobacz
2018-02-14 14:21 Mariusz Zalewski zobacz
2017-12-11 13:20 Mariusz Zalewski zobacz
2017-12-11 10:43 Mariusz Zalewski zobacz
2017-11-28 11:59 Mariusz Zalewski zobacz
2017-11-28 09:08 Mariusz Zalewski zobacz
2017-11-24 11:52 Mariusz Zalewski zobacz
2017-10-25 14:36 Mariusz Zalewski zobacz
2017-10-25 14:35 Mariusz Zalewski zobacz
2017-10-25 14:33 Mariusz Zalewski zobacz
2017-10-25 14:03 Mariusz Zalewski zobacz
2017-09-12 08:06 Mariusz Zalewski zobacz
2017-09-12 07:50 Mariusz Zalewski zobacz
2017-08-28 13:50 Mariusz Zalewski zobacz
2017-08-24 09:28 Mariusz Zalewski zobacz
2017-08-24 09:28 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-14 12:10 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-14 12:10 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-13 14:33 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-12 09:19 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-12 09:18 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-12 09:17 Mariusz Zalewski zobacz
2017-07-12 09:02 Mariusz Zalewski zobacz
2017-04-05 14:38 Mariusz Zalewski zobacz
2017-03-14 10:53 Mariusz Zalewski zobacz
2017-01-24 13:03 Mariusz Zalewski zobacz
2017-01-04 14:02 Mariusz Zalewski zobacz
2017-01-04 14:00 Mariusz Zalewski zobacz
2016-12-23 09:46 Mariusz Zalewski zobacz
2016-12-23 09:45 Mariusz Zalewski zobacz
2016-12-22 14:36 Mariusz Zalewski zobacz
2016-12-22 11:18 Mariusz Zalewski zobacz
2016-12-06 08:48 Mariusz Zalewski zobacz
2016-09-08 10:26 Mariusz Zalewski zobacz
2016-09-08 10:25 Mariusz Zalewski zobacz
2016-04-07 12:07 Mariusz Zalewski zobacz
2015-05-20 10:24 Mariusz Zalewski zobacz
2015-04-21 12:03 Mariusz Zalewski zobacz
2014-07-03 08:29 Mariusz Zalewski zobacz
2014-07-03 08:29 Mariusz Zalewski zobacz
2014-05-23 11:50 Mariusz Zalewski zobacz
2014-05-23 11:49 Mariusz Zalewski zobacz
2014-04-22 10:30 Mariusz Zalewski zobacz
2014-04-08 09:55 Mariusz Zalewski zobacz
2014-04-08 09:53 Mariusz Zalewski zobacz
2014-01-22 13:30 Mariusz Zalewski zobacz
2014-01-22 13:29 Mariusz Zalewski zobacz
2013-12-02 09:57 Mariusz Zalewski zobacz
2013-11-21 14:04 Mariusz Zalewski zobacz
2013-11-21 10:47 Mariusz Zalewski zobacz
2013-10-25 10:23 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-25 14:34 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 09:53 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 09:50 Mariusz Zalewski zobacz
2013-04-12 22:04 Mariusz Zalewski zobacz
2013-04-12 13:05 Mariusz Zalewski zobacz
2013-04-12 12:56 Mariusz Zalewski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 4267