Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
drukuj

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

1) współadministratorem danych osobowych:

a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),

b) w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie, Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin,

c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu Lubelskim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim, ul. Józefowska 105, 24-300 Opole Lubelskie, który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych
możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

a)    w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl

b)   w   Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: iod@wiw.lublin.pl

c)   w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Opolu Lubelskim: inspektor@ethna.pl  , kom. 665795054

3) dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestrów/wykazów/list.

4) dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

5) w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;

6) każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

7) mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

8) podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;

9)  Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mariusz Zalewski
Odpowiada:Mariusz Zalewski
Wytworzył:Mariusz Zalewski
Data ostatniej zmiany:2023-10-11 10:17:34

Archiwum

Data Autor
2018-07-18 09:32 Mariusz Zalewski zobacz
2018-06-13 14:07 Mariusz Zalewski zobacz
2018-05-30 13:19 Mariusz Zalewski zobacz
2018-05-29 10:34 Mariusz Zalewski zobacz
2018-05-29 10:33 Mariusz Zalewski zobacz
2018-05-29 10:29 Mariusz Zalewski zobacz
2018-05-29 10:24 Mariusz Zalewski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 991