Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Opolu Lubelskim
drukuj

Informacje dla rolników

 • WYTYCZNE GLW ODNOŚNIE ZAPOBIEGANIA OBCINANIU OGONKÓW U ŚWIŃ: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/ochrona-zwierzat-gospodarskich
 • KOMUNIKAT PLW -ASF- zał. 00

 • Rozporządzenie MRiRW z dnia 8 maja 2023r.- zmniejszone wymagania odnośnie bioasekuracji w przypadku utrzymywania świń w celu produkcji mięsa na użytek własny:https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20230000866/O/D20230866.pdf
 •  PTASIA GRYPA - Zalecenia dla hodowców drobiu:

  https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/zasady-ochrony-drobiu-przed-grypa-ptakow

 • Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu Lubelskim informuje, że z dniem 21.04.2023r. wchodzi w życie rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023r.
  ustanawiające środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń, oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605. Załącznik III cytowanego rozporządzenia określa wzmocnione środki bioasekuracji dla zakładów (gospodarstw), w których utrzymywane są świnie, znajdujących się w obrębie obszarów objętych ograniczeniami I, II i III.
  Powiat opolski znajduje się w obszarze objętym ograniczeniami II. Zasady określone w załączniku III rozporządzenia 2023/594 dotyczą wszystkich gospodarstw utrzymujących świnie (w tym gospodarstw, które nie miały dotychczas zatwierdzonych planów bioasekuracji), które zamierzają dokonywać przemieszczeń świń w obrębie obszarów, jak i poza nie.
  Oznacza to, że z dniem 21.04.2023r. w przypadku jakichkolwiek przemieszczeń z siedziby stada (np. sprzedaży tuczników/warchlaków/prosiąt), oprócz spełnienia dotychczasowych wymagań będzie konieczne: - posiadanie planu bioasekuracji zatwierdzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii (zał. III, ust. 2, pkt i) obejmującego m.in.:
  - ustanowienie „czystych” i „brudnych” stref,
  - wizyta co najmniej dwa razy do roku urzędowego lekarza weterynarii ,
  - ciągły nadzór poprzez badania w kierunku identyfikacji patogenów wywołujących afrykański pomór świń poprzez pobranie prób z wynikiem negatywnym w każdym tygodniu (liczonym od poniedziałku do niedzieli) od co najmniej dwóch pierwszych martwych świń w wieku powyżej 60 dni, lub w przypadku braku takich martwych zwierząt w wieku powyżej 60 dni, na wszystkich martwych świniach po odsadzeniu, z każdego budynku (art. 16 ust. 1 pkt c, ppkt (i) oraz (ii)).
  W związku z powyższym w przypadku planowania przemieszczenia świń po 21.04.2023r. (np. do rzeźni lub do innego gospodarstwa) winni Państwo zgłosić się wcześniej do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii i przedłożyć plan bioasekuracji, dostosować gospodarstwo do obowiązujących przepisów (wyznaczenie stref), a także dokonywać zgłoszeń padłych sztuk, celem pobrania prób do badań monitoringowych w kierunku ASF.
  Jeśli nie zdecydują się Państwo na dostosowanie do przepisów opisanych powyżej, utrzymywanie świń będzie możliwe wyłącznie na potrzeby własne (ubój gospodarczy), a warunki utrzymywania określa rozporządzenie MRiRW z 10 sierpnia 2021r. w sprawie środków podejmowanych w związku                z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń.
 • PILNE !!! dla hodowców świń- Informacja Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego
 • ASF-nowe wytyczne!!!- zał. 21
 • KOMUNIKAT GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII O RYZYKU WYSTĄPIENIA GRYPY PTAKÓW W POLSCE. - zał. 20.
 • Łańcuch żywnościowy dla zwierząt kierowanych do uboju.zał 19
 • ZNAKOWANIE ŚWIŃ-ulotka-zał. 18
 • Ulotka strefa czerwona-obszar objęty ograniczeniami- zał.14
 • Materiały dla hodowców świń w związku z bioasekuracją: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html
  UWAGA-zmiana rozporządzenia ASF- warunki utrzymywania świń od marca 2018r.-zał. 11 oraz istotne informacje zał. 12
 • Zmiany przepisów dotyczących zgłaszania przemieszczeń trzody chlewnej-zał. 8
 • Produkcja mięsa na użytek własny/ wymagania weterynaryjne/- zał. 1
 • Afrykański Pomór Świń/ulotka informacyjna/- zał. 2
 • Identyfikacja zwierząt- zał. 3
 • Informacja o uboju z konieczności- zał.4
 • ASF-materiały szkoleniowe dla hodowców trzody-zał 5 i 6
 • ASF- jak chronić świnie przed ASF-szkolenie -zał. 7
 • PTASIA GRYPA- zalecenia od 06.04.2017r.- zał. 9
 • INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU zał. 10

Osoby odpowiedzialne

Autor:Mariusz Zalewski
Odpowiada:Mariusz Zalewski
Wytworzył:Mariusz Zalewski
Data ostatniej zmiany:2024-02-20 09:33:11

Archiwum

Data Autor
2024-02-08 18:52 Mariusz Zalewski zobacz
2023-10-11 10:16 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-27 13:12 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:28 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:27 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:27 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:25 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:25 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-25 08:23 Mariusz Zalewski zobacz
2023-07-21 13:24 Mariusz Zalewski zobacz
2023-06-20 12:45 Mariusz Zalewski zobacz
2023-06-20 12:44 Mariusz Zalewski zobacz
2023-05-12 23:00 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-28 21:55 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-28 21:55 Mariusz Zalewski zobacz
2023-04-28 21:53 Mariusz Zalewski zobacz
2022-11-10 09:04 Mariusz Zalewski zobacz
2022-01-19 13:46 Mariusz Zalewski zobacz
2022-01-19 13:44 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-21 11:33 Mariusz Zalewski zobacz
2021-10-20 13:19 Mariusz Zalewski zobacz
2021-09-21 09:05 Mariusz Zalewski zobacz
2021-05-21 09:13 Mariusz Zalewski zobacz
2021-05-21 09:10 Mariusz Zalewski zobacz
2021-05-21 09:09 Mariusz Zalewski zobacz
2021-05-21 09:08 Mariusz Zalewski zobacz
2020-10-21 11:26 Mariusz Zalewski zobacz
2019-10-24 18:36 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-23 12:28 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-04 13:42 Mariusz Zalewski zobacz
2019-09-04 13:40 Mariusz Zalewski zobacz
2019-08-05 11:16 Mariusz Zalewski zobacz
2019-08-02 11:33 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-24 13:07 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-24 13:06 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-24 13:03 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-24 13:02 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-24 13:00 Mariusz Zalewski zobacz
2019-07-22 08:24 Mariusz Zalewski zobacz
2019-05-07 14:35 Mariusz Zalewski zobacz
2019-05-07 14:33 Mariusz Zalewski zobacz
2019-04-25 13:38 Mariusz Zalewski zobacz
2019-04-25 13:38 Mariusz Zalewski zobacz
2019-04-02 12:53 Mariusz Zalewski zobacz
2019-03-04 08:12 Mariusz Zalewski zobacz
2019-03-04 08:11 Mariusz Zalewski zobacz
2019-02-26 09:35 Mariusz Zalewski zobacz
2019-02-26 09:31 Mariusz Zalewski zobacz
2019-02-26 09:27 Mariusz Zalewski zobacz
2019-02-11 07:48 Mariusz Zalewski zobacz
2019-02-11 07:48 Mariusz Zalewski zobacz
2019-02-05 09:14 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-20 11:58 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-20 11:58 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 17:24 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 17:20 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 17:18 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 17:17 Mariusz Zalewski zobacz
2018-11-15 12:25 Mariusz Zalewski zobacz
2018-10-25 07:53 Mariusz Zalewski zobacz
2018-03-15 12:46 Mariusz Zalewski zobacz
2018-03-12 07:55 Mariusz Zalewski zobacz
2018-02-14 14:19 Mariusz Zalewski zobacz
2018-01-25 13:56 Mariusz Zalewski zobacz
2017-09-12 08:11 Mariusz Zalewski zobacz
2017-04-05 14:42 Mariusz Zalewski zobacz
2016-03-15 11:36 Mariusz Zalewski zobacz
2016-03-15 11:35 Mariusz Zalewski zobacz
2015-02-09 12:24 Mariusz Zalewski zobacz
2014-08-01 13:57 Mariusz Zalewski zobacz
2014-08-01 13:56 Mariusz Zalewski zobacz
2014-08-01 13:56 Mariusz Zalewski zobacz
2014-07-25 10:32 Mariusz Zalewski zobacz
2014-07-25 10:31 Mariusz Zalewski zobacz
2014-07-25 10:30 Mariusz Zalewski zobacz
2014-02-17 11:33 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-25 14:30 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 10:18 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 10:14 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 10:14 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 10:11 Mariusz Zalewski zobacz
2013-09-19 10:10 Mariusz Zalewski zobacz
2013-04-12 12:57 Mariusz Zalewski zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2378