tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

Informatyk

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 1 21-500 Biała Podlaska

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Biała Podlaska

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • zapewnienie ciągłości pracy poprzez bieżące usuwanie usterek sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • gromadzenie i przetwarzanie zasobów informatycznych Inspektoratu,
 • obsługa sieci komputerowej i urządzeń aktywnych sieciowo,
 • administrowanie systemami informatycznymi,
 • pomoc pracownikom urzędu w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń      komputerowych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

praca w siedzibie urzęduMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
narzędzia i materiały pracy - komputer

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe informatyczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość zasad funkcjonowania sieci komputerowych
  • znajomość systemów operacyjnych rodziny Ms Windows oraz Unix/Linux, konfiguracji i administrowania,
  • umiejętność diagnozowania uszkodzeń oraz serwisowania (poziom podstawowy) sprzętu komputerowego,
  • znajomość pakietów biurowych,
  • umiejętność sprawnej organizacji własnej pracy,
  • komunikatywność,
  • odpowiedzialność,
  • systematyczność i dokładność.

wymagania dodatkowe

 • zdolność do koncepcyjnego i analitycznego myślenia,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne      przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o      posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • oświadczenie kandydata o niekaralności z przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie,

 

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.

 

Termin składania dokumentów:

19-02-2013

 

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Żeromskiego 1
21-500 Biała Podlaska

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Redaktor
Odpowiada:Redaktor
Wytworzył:Redaktor
Data ostatniej zmiany:2013-02-08 12:52:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3849