Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Ogólny schemat procedur kontroli

Ogólny schemat kontroli urzędowych przeprowadzanych przez Inspekcję Weterynaryjną

Kontrolami objęte są wszystkie działalności nadzorowane przez Inspekcję Weterynaryjną, zarówno te zarejestrowane lub zatwierdzone, jak również te, które pomimo takiego obowiązku nie zostały zgłoszone właściwemu organowi Inspekcji (działalność nielegalna). Kontrole są przeprowadzane co do zasady bez wcześniejszego powiadomienia.

 1. Przed rozpoczęciem kontroli osoby kontrolujące muszą okazać upoważnienie do kontroli oraz legitymację służbową oraz pouczyć o przysługujących kontrolowanemu prawach i obowiązkach. Osoby kontrolujące muszą nosić odznakę identyfikacyjną na widocznym miejscu.
 2. Osoby kontrolujące mogą in.:
  • żądać pisemnych lub ustnych informacji,
  • żądać okazania i udostepnienia dokumentów lub danych informatycznych,
  • pobierać nieodpłatnie próbki do badań.
 3. Z czynności kontrolnych zostaje sporządzony protokół, który jest podpisywany przez kontrolującego i kontrolowanego.
 4. Jeżeli kontrolowany nie zgadza się z treścią protokołu może zgłosić zastrzeżenia. Zastrzeżenia muszą mieć formę pisemną i zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Kontro może również odmówić podpisania protokołu i wówczas musi złożyć wyjaśnienia dotyczące odmowy Wyjaśnienia muszą zostać zgłoszone właściwemu organowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 5. Informacje zawarte w protokole kontroli stanowią podstawę do dalszych działań organu IW, w tym wydawania decyzji w postępowaniu administracyjnym oraz kierowania zawiadomień do organów ścigania.
 6. Kontrolowany jest zobowiązany do udzielania pomocy osobie kontrolującej. Uniemożliwienie lub utrudnianie wykonania kontroli stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2021-06-15 10:19:54

Archiwum

Data Autor
2021-02-17 09:59 Dariusz Czopiński zobacz
2021-02-17 09:58 Dariusz Czopiński zobacz
2012-09-12 12:11 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1092