Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:

 1. współadministratorem danych osobowych:
  1. w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
  2. w ramach zadań realizowanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie (adres siedziby: ul. Droga Męczenników Majdanka 50, 20-325 Lublin, kontakt: e-mail: wiw.lublin@wiw.lublin.pl, tel: (48) 81-744-28-85),
  3. w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej (adres siedziby: ul. Żeromskiego 1, 21-500 Biała Podlaska, kontakt: e-mail: biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl, tel: (+48) 83-343-59-77), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;
 2. w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:
  1. w Głównym Inspektoracie Weterynarii: iod@wetgiw.gov.pl., tel. 22 623 24 81,
  2. w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Lublinie: iod@wiw.lublin.pl, tel. 817442885,
  3. w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Białej Podlaskiej: inspektor@ethna.pl, tel. 665 795 054
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia rejestru/wykazu/listy w związku z prowadzonym nadzorem weterynaryjnym.
 4. dane osobowe są przetwarzane przez okres wymagany prawem, określony w szczególności na podstawie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 5. w przypadku publicznego charakteru rejestru/wykazu/listy dane te są powszechnie dostępne, w innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane innym odbiorcom;
 6. każdy, którego dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;
 7. mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
 8. podanie danych osobowych jest konieczne w celu realizacji sprawy, z którą zwraca się osoba fizyczna do organu Inspekcji Weterynaryjnej;
 9. Inspekcja Weterynaryjna nie posiada uprawnień do wydawania decyzji, o której mowa w art. 22 ust. 1 RODO, co oznacza, że żadne rozstrzygnięcia dotyczące Państwa nie będą zapadać automatycznie oraz nie będą tworzone Państwa profile.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2024-02-13 09:36:57

Archiwum

Data Autor
2024-02-13 09:34 Dariusz Czopiński zobacz
2024-02-13 09:23 Dariusz Czopiński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 112