Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Informacje

Apel

Apel

 


 

Zarządzenie nr 4/2020

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie uchylenia zarządzenia nr 2/2020 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zmiany godzin funkcjonowania Inspektoratu

pełna treść-->

 

 


 

 

 

KOMUNIKAT

 

Dotyczący funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej

 

Od dnia  17 marca 2020 r. do odwołania będą obowiązywać następujące zasady:

 1. Obsługa klientów będzie odbywać się poprzez:
  1. Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP dostępny pod adresem www.epuap.gov.pl/ Elektroniczna Skrzynka Podawcza - Powiatowego Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej: /IWpiwbialapodlaska/SkrytkaESP
  2. Pocztę tradycyjną, którą należy kierować w zależności od charakteru sprawy na adresy wskazane powyżej
  3. Drogą e-mailową poprzez adres: biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl
 2. W wyjątkowych przypadkach dotyczących spraw wymagających natychmiastowego lub osobistego stawiennictwa należy telefonicznie uzgodnić termin wizyty z pracownikami za pośrednictwem telefonów:
  1. Zespół do spraw Bezpieczeństwa Żywności
   • wet. Martyna Zbańska tel. 667-887-113
  2. Zespół do spraw Zdrowia i Ochrony Zwierząt
   • wet. Agnieszka Juchimiuk tel. 667-887-186
  3. Zespół do spraw Pasz i Utylizacji
   • mgr inż. Ewa Samociuk tel. 507-960-536
  4. Zespół do spraw Finansowo- Księgowych i Administracyjnych
   • mgr Teresa Sznajder tel. 667-887-094
  5. Z-ca Powiatowego Lekarza Weterynarii – Renata Izdebska tel. 782-128-864
  6. Powiatowy Lekarz Weterynarii - Radomir Bańko tel. 698-634-255
 1. Próby będą przyjmowane w wejściu po prawej stronie obiektu.

 


 

 

Z uwagi na gwałtowne rozprzestrzenianie się wirusa SARS – CoV-2 (koronawirus) w trosce o zdrowie zaleca się począwszy od dnia 12 marca 2020 r. (do odwołania) załatwianie wszelkich kwestii informacyjnych lub innych niewymagających osobistego stawiennictwa w formie elektronicznej.
E-mail:   biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl
Telefon:   83 343 20 41
Faks:   83 343 59 77

 

 

 

 

 


 

 

KOMUNIKAT LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

 

  OBOWIĄZEK SZCZEPIENIA PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 

 

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przypomina, że każdy posiadacz psa ma obowiązek poddawać to zwierzę corocznym szczepieniom przeciwko wściekliźnie.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają wszystkie psy na obszarze całego kraju.

Osoby, które uchylają się od obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie, podlegają karze grzywny
i mogą zostać ukarane mandatem karnym w wysokości do 500 zł.

 

 


 

Informacje o naborze wniosków o przyznanie pomocy przeznaczonej dla rolników gospodarujących na terenach objętych afrykańskim pomorem świń.

Pełna treść informacji ---->

https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/do-27-lipca-trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-na-restrukturyzacje-malych-gospodarstw.html

 

 


 

Internetowe Konto Pacjenta- (IKP)

Ministerstwo Zdrowia wraz z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ramach projektu udostępniło w maju 2018 r. usługę dla obywateli - Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Aplikacja jest w trakcie rozwoju, ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków. Logując się do IKP mamy również dostęp do historii swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla sowich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko cześć funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem jest ich coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in. swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej opieki zdrowotnej.

Dostęp do IKP możne uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:

 1. Założenie Profilu Zaufanego — jeżeli jeszcze nie jest założony,
 2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.gov.pl za pomocą Profilu Zaufanego

Warto zwrócić uwagę, że logowanie do IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.

 

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że w każdy piątek w godzinach 700-1500, wyznaczony pracownik inspekcji weterynaryjnej będzie udzielał informacji w sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

Pełna treść informacji ---->

 


 

OGŁOSZENIE

 

 

         Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej poszukuje lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych z art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. 2018. poz. 1557) t.j.:

 

- sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt rzeźnych, w tym badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju,

- sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia,

 w nowo otwieranym zakładzie uboju drobiu w Międzyrzecu Podlaskim.

 

Osoby ubiegające się powinny przedstawić:

- dyplom lekarza weterynarii

- prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii

- zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki (długoletnia praktyka w wykonywaniu czynności związanych z nadzorami nad ubojem, rozbiorem lub przetwórstwem) lub stażu

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania czynności będących przedmiotem wyznaczenia

- tytuł do ubezpieczeń społecznych

Wskazane posiadanie:

- dodatkowych szkoleń, specjalizacji, kursów)

- doświadczenia zawodowego (praca w IW)

 

Wnioski o wyznaczenie dostępne są w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Białej Podlaskiej oraz na stronie www.piwbialapodlaska.e-bip.org.pl.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: (83) 343-20-41, (83) 343-59-77 lub za pośrednictwem poczty e-mail, adres: biala.podlaska.piw@wiw.lublin.pl

 

Pliki do pobrania:

 

WNIOSEK – zgłoszenie gotowości

 

OŚWIADCZENIE ZLECENIOBIORCY

 

 


 

 

 

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju  zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

 

 

Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.

 

Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi ?

 

W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone. 

 

Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności ?

 

 1. a) Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności.

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowania wartości rzeźnej  zwierzęcia.  

 

 1. b) Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.

 

Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności ?

Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.

 

Pytanie 4. W jaki sposób i w jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności ?

W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.

Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju. Zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.         

Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii,  usunąć z tuszy żołądek oraz jelita

 

 

zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.   

 

Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia ?

 

Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:

 1. oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia oraz zawierające informacje na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
 2. zaświadczenie lekarza weterynarii - stwierdzające korzystny wynik badania przedubojowego, datę i czas przeprowadzenia tego badania, przyczynę dokonania uboju z konieczności oraz informację na temat leczenia, jakiemu poddane było to zwierzę.

 

Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziona do rzeźni ?

 

Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport  potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.

 

Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności  ?

 

            Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.

           W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:

1) uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,

2) tusza może być:

 1. a) poddana utylizacji lub
 2. b) za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).

 

Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso  nie może być oferowane do sprzedaży.

 

Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?

 

W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

  Pytanie 9. Czy w każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ?

 

Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek. 

Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.

Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych. 

 

Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?

 

            W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017 r. poz. 546 z późn.zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowano w:

Departamencie Bezpieczeństwa

Żywności i Weterynarii

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

 

 

 

Szkolenia z uboju zwierząt na użytek własny

 

W dniu 08.10.2018 r.  o godz. 12:00 odbędzie się bezpłatne szkolenie dla hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące uboju na użytek własny. Zainteresowani proszeni są o uprzednie zapisanie się w PIW lub pod nr tel. (83) 343-20-41, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.  Terminy kolejnych szkoleń podane zostaną wkrótce.

 

 

 

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Piłusudskiego 3, lub na numer konta:

80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

 

 


 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

 

 

pełna treść->

 

 

 


 

 

 

 

 

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków

komunikat do pobrania

 


 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych) myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednia środki bioasekuracji minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zarażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

 • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku: – znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami), – obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego: skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się) do odpowiednich instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
 • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się przez jednorazowe rękawiczki
 • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
 • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
 • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługa drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
 • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystywane podczas wykonywania polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczeniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
 • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

 

 

 

Ulotka do pobrania

 

 

 


 

 

 

 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

Ulotka do pobrania

 


 

 

Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu bialskiego

     W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w woj. podlaskim w dniu 24 czerwca 2016 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązkowym przestrzeganiu wymagań bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń aby zapobiec szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 ( Dz.U.poz.517)).

Wymagania te to w szczególności:

-        obserwacja zdrowia świń i natychmiastowe zgłaszanie do lekarzy weterynarii przypadków nietypowych objawów klinicznych oraz zwiększonych upadków zwierząt,

-        przestrzeganie właściwej identyfikacji i rejestracji świń oraz przemieszczania między stadami i do uboju (świadectwo zdrowia świń),

-        zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem innych zwierząt  oraz osób postronnych,

-        utrzymywanie świń w pomieszczeniach zamkniętych,

-        wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wjeździe (wyjeździe) na fermę oraz w wejściach (wyjściach) do chlewni,

-        bezwzględne używanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przez osoby przebywające w chlewni,

-        prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń i osób które przebywają na terenie gospodarstwa,

-        przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

 

 

 


 

 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI ROLNICTWA  NA  PROW 2104-2020

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE, ŻE DO WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU MINIMALNYCH STANDARDÓW HIGIENY I WARUNKÓW UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT NIEZBĘDNA JEST D0 PRZEDŁOŻENIA W INSPEKTORACIE WETERYNARII, W BIAŁEJ PODLASKIEJ m.in. NASTĘPUJĄCA DOKUMENTACJA :

-PROTOKOŁY WCZESNIEJ PRZEPROWADZANYCH KONTROLI DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ INNYCH KONTROLI  np. WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI CC

-KSIĘGA REJSTRACJI BYDŁA,ŚWIN ITP.

-EWIDENCJA LECZENIA I ZABIEGÓW PROFILAKTYCZNYCH

-REJSTRY SPORZĄDZANIA PASZ

-REJESTR WYWOŻENIA OBORNIKA

-REJESTR OPRYSKÓW

-DLA GOSPODARSTW MLECZNYCH- AKTUALNE ATESTY NA DOJARKĘ I SCHŁADZARKĘ DO MLEKA,WYNIKI BADAŃ WODY( UJĘCIA WŁASNE), AKTUALNE KSIAŻECZKI ZDROWIA


 

 


 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że został wprowadzony program  wczesnego wykrycia zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenia wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013r oraz w związku wprowadzonym programem wymienionym powyżej powiat  bialski  należy do strefy I buforowej. W strefie tej wprowadza się stały program monitorowania zdrowia świń.

Przypomina się, że hodowcy świń zobowiązani są do:

- codziennego (rano i wieczorem) kontrolowania  stanu zdrowia zwierząt

- zawiadamiania o każdym przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt oraz gdy  padnięcia w stadzie wynoszą: u prosiąt –powyżej 20 %, u warchlaków -powyżej 10%, u tuczników-powyżej 5 %, organów Inspekcji Weterynaryjnej lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

- prowadzenia księgi rejestrującej stan zdrowia zwierząt. Wpisy do powyższej księgi winny odbywać się raz dzienne. (załącznik nr 1)

- udostępnianiu do badania świń przeznaczonych do uboju na użytek własny oraz od  świń padłych ( należy zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii)

W strefie buforowej I obowiązuje:

- zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, ubój taki możliwy jest jedynie w rzeźni, a przemieszczenie do rzeźni odbywać się może za zgoda powiatowego lekarza weterynarii

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2021-10-14 09:43:09

Archiwum

Data Autor
2021-10-14 09:41 Dariusz Czopiński zobacz
2020-05-15 14:08 Dariusz Czopiński zobacz
2020-05-15 14:07 Dariusz Czopiński zobacz
2020-05-15 14:00 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-18 08:15 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-18 08:12 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:56 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:54 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:54 Dariusz Czopiński zobacz
2020-03-12 19:53 Dariusz Czopiński zobacz
2019-10-29 11:09 Dariusz Czopiński zobacz
2019-10-29 11:05 Dariusz Czopiński zobacz
2019-07-19 12:19 Dariusz Czopiński zobacz
2019-07-19 12:18 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-19 09:24 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:48 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:47 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:46 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-18 11:44 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-03 15:08 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-03 14:39 Dariusz Czopiński zobacz
2019-04-03 14:38 Dariusz Czopiński zobacz
2019-02-13 12:48 Dariusz Czopiński zobacz
2019-02-13 12:47 Dariusz Czopiński zobacz
2018-09-28 12:43 Dariusz Czopiński zobacz
2018-09-28 12:25 Dariusz Czopiński zobacz
2018-05-14 08:59 Dariusz Czopiński zobacz
2017-11-17 11:49 Dariusz Czopiński zobacz
2017-08-10 12:22 Dariusz Czopiński zobacz
2017-04-05 13:26 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-12 13:40 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-12 13:38 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-02 10:14 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-02 10:13 Dariusz Czopiński zobacz
2016-12-06 10:42 Dariusz Czopiński zobacz
2016-12-06 10:41 Dariusz Czopiński zobacz
2016-12-06 10:38 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 08:00 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:54 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:53 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:46 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:45 Dariusz Czopiński zobacz
2016-07-01 07:44 Dariusz Czopiński zobacz
2016-03-29 13:42 Dariusz Czopiński zobacz
2015-03-24 07:34 Dariusz Czopiński zobacz
2014-10-27 14:49 Dariusz Czopiński zobacz
2014-10-27 14:46 Dariusz Czopiński zobacz
2014-08-25 09:54 Dariusz Czopiński zobacz
2014-02-19 10:55 Dariusz Czopiński zobacz
2014-02-18 07:51 Dariusz Czopiński zobacz
2014-02-18 07:49 Dariusz Czopiński zobacz
2013-09-27 12:50 Dariusz Czopiński zobacz
2013-09-20 14:21 Dariusz Czopiński zobacz
2013-06-25 17:01 Dariusz Czopiński zobacz
2013-06-19 13:18 Redaktor zobacz
2013-06-10 09:07 Redaktor zobacz
2013-03-18 14:30 Redaktor zobacz
2013-02-20 10:00 Redaktor zobacz
2013-02-20 09:59 Redaktor zobacz
2012-10-04 08:22 Redaktor zobacz
2012-10-04 08:16 Adam Hordejuk zobacz
2012-10-03 09:00 Adam Hordejuk zobacz
2012-09-19 10:08 Adam Hordejuk zobacz
2012-09-14 09:46 Adam Hordejuk zobacz
2012-09-13 14:54 Adam Hordejuk zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 12091