tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Informacje

              

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI ROLNICTWA  NA  PROW 2104-2020

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE, ŻE DO WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU MINIMALNYCH STANDARDÓW HIGIENY I WARUNKÓW UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT NIEZBĘDNA JEST D0 PRZEDŁOŻENIA W INSPEKTORACIE WETERYNARII, W BIAŁEJ PODLASKIEJ m.in. NASTĘPUJĄCA DOKUMENTACJA :

-PROTOKOŁY WCZESNIEJ PRZEPROWADZANYCH KONTROLI DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ INNYCH KONTROLI  np. WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI CC

-KSIĘGA REJSTRACJI BYDŁA,ŚWIN ITP.

-EWIDENCJA LECZENIA I ZABIEGÓW PROFILAKTYCZNYCH

-REJSTRY SPORZĄDZANIA PASZ

-REJESTR WYWOŻENIA OBORNIKA

-REJESTR OPRYSKÓW

-DLA GOSPODARSTW MLECZNYCH- AKTUALNE ATESTY NA DOJARKĘ I SCHŁADZARKĘ DO MLEKA,WYNIKI BADAŃ WODY( UJĘCIA WŁASNE), AKTUALNE KSIAŻECZKI ZDROWIA

 

 

 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że został wprowadzony program  wczesnego wykrycia zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenia wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013r oraz w związku wprowadzonym programem wymienionym powyżej powiat  bialski  należy do strefy I buforowej. W strefie tej wprowadza się stały program monitorowania zdrowia świń.

Przypomina się, że hodowcy świń zobowiązani są do:

- codziennego (rano i wieczorem) kontrolowania  stanu zdrowia zwierząt

- zawiadamiania o każdym przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt oraz gdy  padnięcia w stadzie wynoszą: u prosiąt –powyżej 20 %, u warchlaków -powyżej 10%, u tuczników-powyżej 5 %, organów Inspekcji Weterynaryjnej lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

- prowadzenia księgi rejestrującej stan zdrowia zwierząt. Wpisy do powyższej księgi winny odbywać się raz dzienne. (załącznik nr 1)

- udostępnianiu do badania świń przeznaczonych do uboju na użytek własny oraz od  świń padłych ( należy zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii)

W strefie buforowej I obowiązuje:

- zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, ubój taki możliwy jest jedynie w rzeźni, a przemieszczenie do rzeźni odbywać się może za zgoda powiatowego lekarza weterynarii

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2016-03-29 13:42:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 10181