Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Grypa ptaków (HPAI)

Wniosek na przemieszczenie jaj do ZWD HPAI


 

Apel i Ulotka

 


 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

pełna treść->

 


 

 

 

 

Zgłoszenie miejsca utrzymywania ptaków.

Wniosek do pobrania

 

 


 

 

 

Wysoce zjadliwa grypa ptaków - lista kontrolna elementów bioasekuracji

pełna treść-> 

 


 

 

Zasady tymczasowej, minimalnej bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych, a także gęsi rzeźnych do 6 tyg. życia wypuszczanych na wolne powietrze w ramach aklimatyzacji. 

pełna treść->

 

 

 


 

 

Informacja w sprawie kar administracyjnych nakładanych na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

pełna treść->

 

 


 

 

 

Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii

 pełna treść->

 

 


 

 

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

Ulotka do pobrania

 


 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych) myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednia środki bioasekuracji minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zarażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

  • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku: – znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami), – obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego: skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się) do odpowiednich instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
  • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się przez jednorazowe rękawiczki
  • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
  • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
  • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługa drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
  • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystywane podczas wykonywania polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczeniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
  • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.

 

 

 

Ulotka do pobrania

 

 

 


 

Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków

 

komunikat do pobrania

 


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 

pełna treść->

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2021-05-25 12:44:13

Archiwum

Data Autor
2021-05-25 12:43 Dariusz Czopiński zobacz
2021-01-11 11:20 Dariusz Czopiński zobacz
2021-01-08 13:18 Dariusz Czopiński zobacz
2021-01-05 10:58 Dariusz Czopiński zobacz
2020-01-07 10:49 Dariusz Czopiński zobacz
2017-04-05 13:25 Dariusz Czopiński zobacz
2017-04-05 13:25 Dariusz Czopiński zobacz
2017-04-05 13:24 Dariusz Czopiński zobacz
2017-04-05 13:19 Dariusz Czopiński zobacz
2017-02-23 11:58 Dariusz Czopiński zobacz
2017-02-23 11:55 Dariusz Czopiński zobacz
2017-02-17 13:09 Dariusz Czopiński zobacz
2017-02-17 13:03 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:22 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:21 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:15 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:14 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:13 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:11 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:08 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:06 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:05 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:05 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:04 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:03 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 12:00 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 11:59 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 11:56 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 11:54 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 11:50 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 11:48 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 11:41 Dariusz Czopiński zobacz
2017-01-20 04:55 Dariusz Czopiński zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1981