Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Informacje

INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

Ulotka do pobrania

 


 

 

Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu bialskiego

     W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w woj. podlaskim w dniu 24 czerwca 2016 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązkowym przestrzeganiu wymagań bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń aby zapobiec szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 ( Dz.U.poz.517)).

Wymagania te to w szczególności:

-        obserwacja zdrowia świń i natychmiastowe zgłaszanie do lekarzy weterynarii przypadków nietypowych objawów klinicznych oraz zwiększonych upadków zwierząt,

-        przestrzeganie właściwej identyfikacji i rejestracji świń oraz przemieszczania między stadami i do uboju (świadectwo zdrowia świń),

-        zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem innych zwierząt  oraz osób postronnych,

-        utrzymywanie świń w pomieszczeniach zamkniętych,

-        wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wjeździe (wyjeździe) na fermę oraz w wejściach (wyjściach) do chlewni,

-        bezwzględne używanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przez osoby przebywające w chlewni,

-        prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń i osób które przebywają na terenie gospodarstwa,

-        przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

 

 

 


 

 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI ROLNICTWA  NA  PROW 2104-2020

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE, ŻE DO WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU MINIMALNYCH STANDARDÓW HIGIENY I WARUNKÓW UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT NIEZBĘDNA JEST D0 PRZEDŁOŻENIA W INSPEKTORACIE WETERYNARII, W BIAŁEJ PODLASKIEJ m.in. NASTĘPUJĄCA DOKUMENTACJA :

-PROTOKOŁY WCZESNIEJ PRZEPROWADZANYCH KONTROLI DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ INNYCH KONTROLI  np. WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI CC

-KSIĘGA REJSTRACJI BYDŁA,ŚWIN ITP.

-EWIDENCJA LECZENIA I ZABIEGÓW PROFILAKTYCZNYCH

-REJSTRY SPORZĄDZANIA PASZ

-REJESTR WYWOŻENIA OBORNIKA

-REJESTR OPRYSKÓW

-DLA GOSPODARSTW MLECZNYCH- AKTUALNE ATESTY NA DOJARKĘ I SCHŁADZARKĘ DO MLEKA,WYNIKI BADAŃ WODY( UJĘCIA WŁASNE), AKTUALNE KSIAŻECZKI ZDROWIA


 

 


 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że został wprowadzony program  wczesnego wykrycia zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenia wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013r oraz w związku wprowadzonym programem wymienionym powyżej powiat  bialski  należy do strefy I buforowej. W strefie tej wprowadza się stały program monitorowania zdrowia świń.

Przypomina się, że hodowcy świń zobowiązani są do:

- codziennego (rano i wieczorem) kontrolowania  stanu zdrowia zwierząt

- zawiadamiania o każdym przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt oraz gdy  padnięcia w stadzie wynoszą: u prosiąt –powyżej 20 %, u warchlaków -powyżej 10%, u tuczników-powyżej 5 %, organów Inspekcji Weterynaryjnej lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

- prowadzenia księgi rejestrującej stan zdrowia zwierząt. Wpisy do powyższej księgi winny odbywać się raz dzienne. (załącznik nr 1)

- udostępnianiu do badania świń przeznaczonych do uboju na użytek własny oraz od  świń padłych ( należy zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii)

W strefie buforowej I obowiązuje:

- zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, ubój taki możliwy jest jedynie w rzeźni, a przemieszczenie do rzeźni odbywać się może za zgoda powiatowego lekarza weterynarii

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2016-12-06 10:42:05
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 11011