tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Informacje

 

Szkolenie dla hodowców zwierząt gospodarczych


 

W dniu 08.10.2018 r.  o godz. 12:00 odbędzie się szkolenie dla hodowców zwierząt gospodarskich dotyczące uboju na użytek własny. Zainteresowani proszeni są o uprzednie zapisanie się w PIW lub pod nr tel. (83) 343-20-41, gdyż liczba miejsc jest ograniczona.  Terminy kolejnych szkoleń podane zostaną wkrótce.


 

 

 


 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że opłatę skarbową należy uiścić w kasie Urzędzie Miasta Biała Podlaska ul. Piłusudskiego 3, lub na numer konta:

80 1020 4476 0000 8102 0376 2895

 

 


 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

 


 

pełna treść->

 

 

 


 

 
Komunikat Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie w związku z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków

komunikat do pobrania

 


 

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.

Podczas polowań na ptactwo łowne (m.in. kaczki, gęsi i inne gatunki ptaków łownych) myśliwi powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednia środki bioasekuracji minimalizując ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków, przede wszystkim na drób.

Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zarażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka, jednakże biorąc jednak pod uwagę dużą zmienność wirusów grypy oraz ewolucyjne pochodzenie wirusów H5N8 od H5N1, wskazana jest ostrożność, szczególnie u osób mających kontakt z drobiem lub ptakami dzikimi. Zaleca się stosowanie rutynowych zasad higieny, takich jak mycie rąk ciepłą wodą z mydłem oraz unikanie bezpośredniego kontaktu z chorymi, padłymi lub wykazującymi objawy chorobowe ptakami oraz przedmiotami, na których znajdują się ślady ptasich odchodów lub wydzielin.

W związku z powyższym zaleca się:

  • Niezwłoczne zgłaszanie każdego przypadku: – znalezienia większej liczby padłych dzikich ptaków (poza pojedynczymi sztukami), – obserwacji dzikich ptaków (także gatunków chronionych), których zachowanie może wskazywać na wystąpienie choroby zakaźnej (objawy ze strony układu nerwowego: skręt szyi, drżenia głowy, odłączanie się od stada, brak naturalnej bojaźliwości, niechęć do poruszania się) do odpowiednich instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) – zgodnie z art. 14 ustawy Prawo łowieckie,
  • Aby kontakt ze zwłokami dzikich ptaków odbywał się przez jednorazowe rękawiczki
  • Aby po każdym kontakcie z żywymi dzikimi ptakami lub ich zwłokami umyć ręce wodą z mydłem oraz oczyścić i zdezynfekować odpowiednio obuwie i odzież,
  • Aby psy myśliwskie, które biorą udział w polowaniach nie powinny mieć kontaktu z drobiem przez co najmniej 72 godziny od momentu zakończenia polowania,
  • Aby myśliwi, którzy uczestniczyli w polowaniu na ptactwo łowne nie wykonywali czynności związanych z obsługa drobiu w ciągu 72 godzin od zakończenia polowania,
  • Aby odzież, obuwie i inne sprzęty wykorzystywane podczas wykonywania polowania, które mogą być skażone, po zakończeniu polowania zostały poddane oczyszczeniu i dezynfekcji, zanim zostaną wprowadzone do gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób,
  • Umieszczanie znalezionych martwych lub upolowanych ptaków podejrzanych o chorobę w pojemniku lub worku, który zabezpieczy przed ewentualnym rozprzestrzenieniem się wirusa grypy ptaków poprzez krew, wydzieliny lub wydaliny padłych lub odstrzelonych ptaków.


 

 

Ulotka do pobrania

 

 

 


 

 

 

 


INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8
u ptaków dzikich (Polska, Chorwacja, Szwajcaria, Dania, Holandia),
jak i drobiu (Polska, Niemcy, Węgry, Austria, Dania).

 

Wobec powyższego hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa,
w szczególności:

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

- nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

- stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

- stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków
w których utrzymywany jest drób

Hodowco !!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób
i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu
(spadek nieśności; nagłe, zwiększone padnięcia drobiu)

 

Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%.

 

 

Ulotka do pobrania

 


 

 

Hodowcy trzody chlewnej z terenu powiatu bialskiego

     W związku z wystąpieniem ogniska afrykańskiego pomoru świń w woj. podlaskim w dniu 24 czerwca 2016 roku, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej przypomina o obowiązkowym przestrzeganiu wymagań bioasekuracji w gospodarstwach zajmujących się hodowlą świń aby zapobiec szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń (rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia ,,Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 ( Dz.U.poz.517)).

Wymagania te to w szczególności:

-        obserwacja zdrowia świń i natychmiastowe zgłaszanie do lekarzy weterynarii przypadków nietypowych objawów klinicznych oraz zwiększonych upadków zwierząt,

-        przestrzeganie właściwej identyfikacji i rejestracji świń oraz przemieszczania między stadami i do uboju (świadectwo zdrowia świń),

-        zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie przed dostępem innych zwierząt  oraz osób postronnych,

-        utrzymywanie świń w pomieszczeniach zamkniętych,

-        wyłożenie mat dezynfekcyjnych przy wjeździe (wyjeździe) na fermę oraz w wejściach (wyjściach) do chlewni,

-        bezwzględne używanie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego przez osoby przebywające w chlewni,

-        prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń i osób które przebywają na terenie gospodarstwa,

-        przeprowadzanie okresowych zabiegów dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji.

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

 

 

 


 

 INFORMACJA DLA ROLNIKÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI DO AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I  MODERNIZACJI ROLNICTWA  NA  PROW 2104-2020

 

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE, ŻE DO WNIOSKÓW O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O SPEŁNIANIU MINIMALNYCH STANDARDÓW HIGIENY I WARUNKÓW UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT NIEZBĘDNA JEST D0 PRZEDŁOŻENIA W INSPEKTORACIE WETERYNARII, W BIAŁEJ PODLASKIEJ m.in. NASTĘPUJĄCA DOKUMENTACJA :

-PROTOKOŁY WCZESNIEJ PRZEPROWADZANYCH KONTROLI DOBROSTANU ZWIERZĄT ORAZ INNYCH KONTROLI  np. WZAJEMNEJ ZGODNOŚCI CC

-KSIĘGA REJSTRACJI BYDŁA,ŚWIN ITP.

-EWIDENCJA LECZENIA I ZABIEGÓW PROFILAKTYCZNYCH

-REJSTRY SPORZĄDZANIA PASZ

-REJESTR WYWOŻENIA OBORNIKA

-REJESTR OPRYSKÓW

-DLA GOSPODARSTW MLECZNYCH- AKTUALNE ATESTY NA DOJARKĘ I SCHŁADZARKĘ DO MLEKA,WYNIKI BADAŃ WODY( UJĘCIA WŁASNE), AKTUALNE KSIAŻECZKI ZDROWIA


 

 


 

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że został wprowadzony program  wczesnego wykrycia zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń oraz poszerzenia wiedzy na temat ryzyka wystąpienia tej choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie Rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013r oraz w związku wprowadzonym programem wymienionym powyżej powiat  bialski  należy do strefy I buforowej. W strefie tej wprowadza się stały program monitorowania zdrowia świń.

Przypomina się, że hodowcy świń zobowiązani są do:

- codziennego (rano i wieczorem) kontrolowania  stanu zdrowia zwierząt

- zawiadamiania o każdym przypadku podejrzenia choroby zakaźnej zwierząt oraz gdy  padnięcia w stadzie wynoszą: u prosiąt –powyżej 20 %, u warchlaków -powyżej 10%, u tuczników-powyżej 5 %, organów Inspekcji Weterynaryjnej lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii lub wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

- prowadzenia księgi rejestrującej stan zdrowia zwierząt. Wpisy do powyższej księgi winny odbywać się raz dzienne. (załącznik nr 1)

- udostępnianiu do badania świń przeznaczonych do uboju na użytek własny oraz od  świń padłych ( należy zawiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii lub prywatnie praktykującego lekarza weterynarii)

W strefie buforowej I obowiązuje:

- zakaz uboju świń na użytek własny w gospodarstwie, ubój taki możliwy jest jedynie w rzeźni, a przemieszczenie do rzeźni odbywać się może za zgoda powiatowego lekarza weterynarii

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii

w Białej Podlaskiej

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2018-09-28 12:25:11
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 10176