tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

inspektor

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 1 21-500 Biała Podlaska

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Biała Podlaska

 

Zakres zadań:

 • przyjmowanie korespondencji kierowanej do Powiatowego Lekarza Weterynarii, przekładanie jej do dekretacji, a następnie przekazywanie zgodnie z dekretacją
 • prowadzenie terminarza spotkań i spraw terminowych Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • redagowanie pism na polecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii
 • wyszukiwanie informacji i danych potrzebnych Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii
 • wykonywanie innch czynności związanych z obsługą administracyjno - biurową Powiatowego Lekarza Weterynarii (łączenie rozmów, przekazywanie informacji, zabezpieczanie potrzeb w zakresie artykułów biurowych
 • archiwizowanie dokumentów
 • prowadzenie zaopatrzania jednostki
 • prowadzenie ewidencji całego majątku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, odpowiedzialność za jego zgodność ze stanem faktycznym

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • wymagająca przemieszczania się pomiędzy pokojami,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, ksero, fax, niszczarka),
 • bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z interesantami.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym,
 • budynek parterowy
 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.
 

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie na kierunku administracja
 • znajomość aktualnie obowiązujacych przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • kultura osobista
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 września 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Żeromskiego 1
21-500 Biała Podlaska

TREŚĆ OGŁOSZENIA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2016-10-11 08:52:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3849