tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

inspektor weterynaryjny do spraw: ochrony zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz ds. kontroli IRZ

 

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białej Podlaskiej ul. Żeromskiego 1 21-500 Biała Podlaska

 

Miejsce wykonywania pracy:

 • Biała Podlaska

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • praca od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00,
 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, skaner, ksero, fax, niszczarka),

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:

 • stanowisko zlokalizowane w pomieszczeniu biurowym,
 • budynek parterowy
 • budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów, podjazd umożliwiający wejście do inspektoratu, brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i głuchoniemym.

 

Zakres zadań:

 • realizowanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych w tym chorób odzwierzęcych
 • nadzór nad kontrolą w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wzajemnej zgodności
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, likwidacja chorób zakaźnych zwierząt
 • prowadzenie dokumentacji, rejestrów, sprawozdawczości
 • nadzór nad dobrostanem i ochroną zwierząt

 

Wymagania niezbędne

 • Wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • staż pracy: 3 lata - w kontroli IRZ; - w prowadzeniu postępowań administracyjnych
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość aktualnych krajowych i unijnych przepisów weterynaryjnych
 • znajomość obsługi komputera
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność sprawnej organizacji
 • odporność na stres
 • kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 17.10.2017
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Żeromskiego 1
21-500 Biała Podlaska

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych (niekompletne, niepodpisane własnoręcznie) oraz ofert złożone po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie wpływu oferty decyduje data stempla pocztowego. Po weryfikacji formalnej ofert kandydaci spełniający wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy wstępnej. Oferty odrzucone nie będą odsyłane, a kandydaci niespełniający wymogów nie zostaną powiadomieni telefonicznie.

Planowany termin zatrudnienia 01.11.2017 r.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA W BIULETYNIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Osoby odpowiedzialne

Autor:Dariusz Czopiński
Odpowiada:Dariusz Czopiński
Wytworzył:Dariusz Czopiński
Data ostatniej zmiany:2017-10-04 10:45:52
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3898