Biuletyn Informacji Publicznej
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krasnymstawie
drukuj

Archwium - Ogłoszenia i komunikaty

                                                                             Krasnystaw, dn. 02.11.2016r.


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 października  2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń trzodę chlewną przemieszczaną do miejsca położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaopatruje się w świadectwa zdrowia. Świadectwo zdrowia wystawia urzędowy lekarz weterynarii na podstawie badania klinicznego świni przeprowadzonego nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem zwierząt.

Przemieszczanie świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez świadectwa zdrowia wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii wiąże się z wystawieniem kary pieniężnej w wysokości od 0,2 do 0,8 kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarstwie za rok poprzedzający, ogłoszony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 3899,78zł.


                                                                                             Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                                      w Krasnymstawie

                                                                                                  Małgorzata Kalinowska

_________________________________________________ 

                                                                                                   Krasnystaw, dn. 02.11.2016r.

 

KOMUNIKAT DLA HODOWCÓW  DOTYCZĄCY ZMIAN W SPOSOBIE IDENTYFIKACJI I REJESTRACJI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLEDNIENIEM TRZODY CHLEWNEJ

Na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1605) Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie informuje  o nowych wymogach dotyczących identyfikacji i rejestracji zwierząt.

  1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego zgłasza kierownikowi biura powiatowego ARiMR :

a)      siedzibę stada nie później niż w dniu wprowadzenia pierwszego zwierzęcia do gospodarstwa;

b)      w terminie 7 dni fakt zwiększenia lub zmniejszenia liczebności stada ( urodzenie lub sprzedaż), ubój gospodarczy z podaniem liczby, której zmiana dotyczy. W przypadku, gdy gospodarstwo znajduje się na terenach, na których istnieje zagrożenia wystąpienia lub wystąpiła choroba zakaźna posiadacz świń jest zobowiązany wszelkie zmiany w liczebności stada zgłaszać w terminie 24 godz.;

  1. Posiadacz zwierzęcia gospodarskiego odpowiada za ich prawidłowe oznakowanie. Fakt oznakowania zwierząt zgłasza do ARiMR w terminie 7 dni. W przypadku, gdy zwierzę zgubiło lub uszkodziło kolczyk należy w terminie 7 dni od otrzymania duplikatu je oznakować.
  2. Posiadacz świń jest zobowiązany oznakować świnię poprzez nałożenie na jej lewej małżowinie usznej kolczyka z nr identyfikacyjnym, w terminie 30 dni od dnia jej urodzenia. Jeżeli zwierzę opuszcza gospodarstwo przed 30 dniem życia, należy oznakować je nie później niż przed dniem opuszczenia gospodarstwa.
  3. ZABRANIA SIĘ UTRZYMYWANIA , WPROWADZANIA DO OBROTU  I NABYWANIA ZWIERZĄT , BEZ ICH OZNAKOWANIA ORAZ BEZ WYMAGANEGO PASZPORTU LUB DUPLIKATU PASZPORTU;
  4. W przypadku, gdy świnia zostaje przemieszczona do innej siedziby stada niż miejsce swojego urodzenia i przebywa tam dłużej niż 30 dni, wówczas znakuje się ją tatuażem, z nr gospodarstwa, w którym aktualnie przebywa.
  5. Właściciel zwierząt gospodarskich, które mają zostać wprowadzone na targ , wystawę, pokaz lub konkurs , albo do miejsca gromadzenia zwierząt przekazuje podmiotowi prowadzącemu te miejsca:

a)      Opatrzony podpisem wykaz wprowadzanych zwierząt wraz z ich nr identyfikacyjnymi;

b)      Świadectwa zdrowia tych zwierząt.

 

NIEDOPEŁNIENIE W/W OBOWIAZKÓW SKUTKOWAĆ BĘDZIE NAŁOŻENIEM KARY GRZYWNY W TRYBIE PRZEPISÓW ”KODEKSU POSTEPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA”

___________________________________________________                 
Krasnystaw dn. 29.09.2016r.

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert na zakup drzew z działki położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60a.

Do sprzedaży przeznaczone są 2 szt. świerku pospolitego.

Kupujący zobowiązany będzie do usunięcia drzew i posprzątania terenu.

Oferty należy złożyć w terminie do 03 października 2016r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drzew” .

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 576 31 59.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Krasnymstawie

                                                                                Małgorzata Kalinowska

__

 

Krasnystaw, dnia 21 września 2016r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Krasnymstawie zaprasza do składania ofert na zakup drzew z działki położonej w Krasnymstawie przy ul. Piłsudskiego 60a.

Do sprzedaży przeznaczone są 2 szt. świerku pospolitego.

Kupujący zobowiązany będzie do usunięcia drzew i posprzątania terenu.

Oferty należy złożyć w terminie do 28 września 2016r. do godz. 13.00 w Sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (pokój nr 1) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Oferta na zakup drzew” .

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 13.15.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 576 31 59.

 

                                                                            Powiatowy Lekarz Weterynarii

                                                                                     w Krasnymstawie

                                                                                Małgorzata Kalinowska

___________________________________________________ 2015.09.01

Na podstawie § 10. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013r., poz. 1737) na terenie województwa lubelskiego, w dniach 12 – 20 września 2015 roku, planowane jest szczepienie przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących metodą doustną.

Szczepionka będzie zrzucana z samolotu w ilości 20 - 30 dawek na 1 km².

Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych.

Dawkę szczepionki stanowi pakiet w postaci stożkowatego krążka o wymiarach 30 mm x 9 mm, koloru brunatnego o intensywnym zapachu rybnym.

Osoba mająca kontakt ze szczepionką powinna niezwłocznie zgłosić się do lekarza medycyny.

Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić do lekarza weterynarii.

Nie zaleca się organizacji polowań zbiorowych na terenach objętych szczepieniem w okresie 14 dni od daty wyłożenia szczepionki.

Psy należy trzymać na uwięzi, a koty w zamknięciu.

Nie wolno dotykać szczepionki!!!

Lubelski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Zarzeczny

Osoby odpowiedzialne

Autor:W
Odpowiada:Robert Żwirski
Wytworzył:Robert Żwirski
Data ostatniej zmiany:2016-11-04 11:35:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3248