Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015

DZIECI KONTYNUUJĄCE EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ

Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego rodzice dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola lub oddziału przedszkolnego składają w swojej placówce w terminie 17 - 24 marca 2014 r. Złożenie deklaracji jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do tej placówki na nowy rok szkolny. Dokument będzie można pobrać w przedszkolu lub ze strony bip (w załacznikach).

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się tylko na wolne miejsca.

Naborowi podlegają dzieci urodzone w drugim półroczu roku 2008 oraz w latach 2009 - 2011, zamieszkałe w Łodzi, aktualnie nieobjęte wychowaniem przedszkolnym lub zmieniające placówkę.

DZIECI STARAJĄCE SIĘ O MIEJSCE W PRZEDSZKOLU

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r. o godz. 8.

Rodzice będą mogli wybrać trzy placówki uszeregowane według swoich preferencji. Rekrutacja przeprowadzana będzie w oparciu o wniosek o przyjęcie dziecka, złożony przez rodziców w przedszkolu lub w szkole podstawowej prowadzącej oddział przedszkolny.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć odrębnie w każdej preferowanej placówce, a nie jak w latach ubiegłych tylko w placówce pierwszego wyboru.

9 maja 2014 o godz 15.00 wywieszone zostaną listy zakwalifikowanych dzieci - rodzice dzieci zakwalifikowanych muszą donieść do dnia 20.05.14r. oświaqdczenia potwierdzające

23 maja 2014 r. - po sprawdzeniu przez Komisję Rekrutacyjną zawartych we wniosku danych, zostaną wywieszone w placówkach listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do danej placówki na rok szkolny 2014/2015.

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy:

  1. Zalogować się w okresie od 1 do  24 kwietnia 2014r., na „Platformie Naboru” pod adresem: https://lodz.przedszkole.vnabor.pl
  2. Wypełnić podanie - kartę zgłoszenia postępując zgodnie z podpowiedziami systemu.
  3. Wydrukować wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisać i złożyć przedszkolach które zostały wybrane wraz z załącznikami.
  4. Po sprawdzeniu karty zgłoszenia przedszkole pierwszego wyboru sprawdza dane w systemie i je zatwierdza.
  5. W przypadku braku możliwości wydrukowania karty zgłoszenia, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a kartę zgłoszenia wypełnić w przedszkolu, które rodzice wskazali jako pierwsze (priorytetowe).
  6. Jeżeli rodzice nie mają dostępu do Internetu kartę zgłoszenia należy wypełnić na terenie przedszkola - w takim wypadku rodzice muszą być obecni razem by wspólnie podpisać kartę zgłoszenia.
  7. Elektronicznym naborem objęte są tylko i wyłącznie dzieci z terenu Gminy Łódź.
  8. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną wywieszone będą 23 maja br.

Uwaga! Elektroniczny nabór obowiązuje wszystkie dzieci, także te, które uczęszczają już do przedszkola!
Rodzice tych dzieci otrzymają hasło dostępu do systemu.

W załacznikach mogą się Państwo zapoznać z dokumentacją zawierającą terminarz, kryteria i regulaminy postępowań rekrutacyjnych

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2014-03-10 17:03:09
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2378