Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy związane z ochroną danych osobowych załatwia Inspektor Danych Osobowych kontakt do inspektora pod adresem:

ido@pm206.elodz.edu.pl

Inne sprawy:

Przedszkole załątwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dokumentację kancelaryjną wg instrukcji kancelaryjnej, dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów).

Sprawy prowadzone przez przedszkole:

  • edukacja: zapisy do przedszkola, obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, wydawanie opinii o dziecku, dzienniki zajęć
  • sprawy administracyjne: pobieranie opłat za świadczenia przedszkola, wydawanie zaświadczeń, wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opołat za przedszkole, wydawanie specjalnych biletów MPK dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
  • sprawy kadrowe pracowników przedszkola
  • sprawodawczość: raporty, sprawozdania
  • archiwum: akta osobowe pracowników, dzienniki zajęć, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej wraz z uchwałami, zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola
  • finanse

Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organami prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

  • przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi - dyrektor lub wicedyrektot (zgodnie z ustalonym harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń)
  • odpłatności za przedszkole - referent (zgodnie z ustalonym harmonogramem wywieszonym na tablicy ogłoszeń)
  • informacje o dziecku - nauczyciele poszczególnych grup, pedagodzy specjalni, psycholog, logopeda (na bieżąco oraz zgodnie z ustalonym terminem konsultacji wywieszonym na tablicy ogłoszeń)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Magdalena Górska
Data ostatniej zmiany:2019-02-12 13:06:24

Archiwum

Data Autor
2019-02-12 13:05 Magdalena Górska zobacz
2010-10-21 17:02 Magdalena Górska zobacz
2010-09-10 19:18 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 879