Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Opłaty

Na podstawie UCHWAŁY NR LXVII/1702/18 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz określenia warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Łódź

ustala się następujące opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu: 
Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin przedszkole realizuje w godzinach 8.00-13.00.

Za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dla dzieci do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, określa się opłatę w wysokości 1 zł.

Opłatę miesięczną, stanowi iloczyn godzinowej stawki określonej w p. 2 oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w danym miesiącu.

Z opłaty tej, zwolnieni są w całości rodzice, o których mowa w art. 2 pkt 24 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych to jest:
1) posiadający Łódzką Kartę Dużej Rodziny;
2) tworzący rodzinne domy dziecka;
3) tworzący rodziny zastępcze.

Opłata, o której mowa wyżej nie obejmuje opłat za wyżywienie.

Stawka żywieniowa od 1 stycznia 2018r. wynosi:3 posiłki : 6,50 zł. x ilość dni roboczych
2 posiłki 5,20 zł. x ilość dni roboczych
1 posiłek 3, 25 zł. x ilość dni roboczych

Opłaty za przedszkole dotyczące wyłącznie opieki i wyżywienia można wpłacać na konto po uzgodnieniu kwoty przelewu pod numerami telefonów:

508-008-199  lub 672-70-89 w. 25,

dokładnie co do grosza na konto w Geting Bank o numerze:

19 1560 0013 2030 6095 1000 0007


Opłaty wcześniej deklarowane na Radę Rodziców wpłacamy na konto:

06 1560 0013 2746 6765 6000 0001

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2018-03-23 09:49:04

Archiwum

Data Autor
2018-03-23 09:47 Agnieszka Kucharska zobacz
2018-01-15 22:17 Agnieszka Kucharska zobacz
2014-03-18 10:59 Agnieszka Kucharska zobacz
2013-09-17 18:02 Agnieszka Kucharska zobacz
2010-10-27 12:54 Magdalena Górska zobacz
2010-10-27 12:54 Magdalena Górska zobacz
2010-10-27 11:03 Magdalena Górska zobacz
2010-09-10 17:10 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 998