Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Status prawny

Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi i działa na podstawie:

  • Uchwały Nr XXXVII/359/92 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 10 czerwca 1992 roku w sprawie utworzenia przedszkola publicznego
  • Uchwały Nr LIII/1021/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 września 2005 roku w sprawie przekształcenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe
  • Ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zmianami)
  • Rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624 z późn. zmaianami)
  • Statutu przedszkola

Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Łódzki Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2015-12-28 15:24:27
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1139