Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2016/2017 do Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi jak i do innych przedszkoli miejskich odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:

a) dziecko urodzone w latach 2010 – 2013,

b) dziecko, któremu na wniosek rodziców oraz w oparciu o opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor publicznej szkoły podstawowe w obwodzie której dziecko mieszka, odroczył rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny.

 

Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka.

Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

 

Placówki będą przyjmować wnioski w terminie:

 OD 01 MARCA 2016 R. OD GODZ. 8:00 DO 31 MARCA 2016 R. DO GODZ. 15:00.

Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna powołana w Przedszkolu.

 

Komisja Rekrutacyjna Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi działa zgodnie z zasadami postępowania rekrutacyjnego określonymi przez Miasto Łódź a zamieszczonymi w załącznikach na niniejszej stronie

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się

o przyjęcie do  przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej integracyjne oddziały lub specjalne oddziały.

 

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adresy stron internetowych dla rodziców:

  • http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola
  • http://lodz.przedszkola.vnabor.pl

(strona będzie aktywna od 01 marca 2016 r. od godz. 8:00 do 31 marca 2016 r. do godz. 14.00)

 

Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

W tym przypadku rodzic zgłasza się do dyrektora bądź wicedyrektora przedszkola w celu wypełnienia karty zgłoszenia i podpisania umowy o świadczeniu usług.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2016-02-18 10:39:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2378