Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

W celu zapisania dziecka do przedszkola należy:

 1. Zalogować się w marcu, poprzedzającym nowy rok szkolny, na „Platformie Naboru” pod adresem: przedszkola-lodz.silvermedia.pl
 2. Wypełnić podanie - kartę zgłoszenia postępując zgodnie z podpowiedziami systemu.
 3. Wydrukować wypełnioną kartę zgłoszenia, podpisać i złożyć tylko w naszym przedszkolu, które zaznaczone jest jako pierwsze – priorytetowe.
 4. Po sprawdzeniu karty zgłoszenia przedszkole sprawdza dane w systemie i je zatwierdza.
 5. W przypadku braku możliwości wydrukowania karty zgłoszenia, można samodzielnie wprowadzić dane do systemu naboru elektronicznego, a kartę zgłoszenia wypełnić w naszym przedszkolu, które rodzice wskazali jako pierwsze (priorytetowe).
 6. Jeżeli rodzice nie mają dostępu do Internetu kartę zgłoszenia należy wypełnić na terenie naszego przedszkola, które następnie wprowadzi dane do systemu.
 7. Elektronicznym naborem objęte są tylko i wyłącznie dzieci z terenu Gminy Łódź.
 8. Listy dzieci przyjętych do przedszkola zostaną wywieszone 30 kwietnia.

Uwaga! Elektroniczny nabór obowiązuje wszystkie dzieci, także te, które uczęszczają już do przedszkola!
Rodzice tych dzieci otrzymają hasło dostępu do systemu.

Poniżej podajemy Państwu kryteria z karty zapisu dziecka do przedszkola.

Kryteria główne:

 1. Dziecko sześcioletnie odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 2. Dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (przez osobę samotnie wychowującą rozumie się pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną).
 3. Dziecko matki lub ojca, wobec którego orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów.
 4. Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej.

Kryteria dodatkowe:

 1. Dziecko w wieku 5 lat.
 2. Dziecko z rodziny wskazanej przez rejonowego pracownika socjalnego, zagrożone umieszczeniem w zastępczych formach opieki.
 3. Dziecko kontynuujące edukację w przedszkolu pierwszego wyboru.
 4. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w przedszkolu pierwszego wyboru.
 5. Dziecko obojga rodziców pracujących, zgłoszone do przedszkola na pobyt dłuższy niż 5 godzin.
 6. Dziecko mieszkające od placówki w odległości mniej niż 3 km.
 7. Dziecko zmieniające przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
 8. Rodzeństwo dziecka zmieniającego przedszkole z powodu zmiany miejsca zamieszkania.
 9. Dziecko repatryjantów.
 10. Dziecko z Rodzinnego Domu Dziecka.
 11. Dziecko uczęszczające wcześniej do żłobka.

Dokumentacja potwierdzająca spełnienie zaznaczonych w karcie  kryteriów będzie niezbędna w odniesieniu do: kryteriów głównych – pkt 3 , 4 kryteriów dodatkowych - pkt 9,10.
Liczebność grupy przedszkolnej nie powinna przekraczać 25 dzieci, a grupy integracyjnej 20 w tym 3 - 5 dzieci niepełnosprawnych. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci zdrowe w wieku od 3 do 6 lat i dzieci niepełnosprawne od 3 do 10 lat.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Magdalena Górska
Odpowiada:Magdalena Górska
Wytworzył:Magdalena Górska
Data ostatniej zmiany:2010-10-21 17:02:40
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2378