Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Nabór kandydatów do pracy

Prowadzimy NABÓR KANDYDATÓW

do pracy w Przedszkolu Miejskim Nr 206 w Łodzi

ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź,

na wolne stanowiska pracowników:

Pedagogicznych: 

Oferujemy pracę w roku szkolnym 2016/17 dla następujących nauczycieli:

- nauczyciel wychowania przedszkolnego (wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wieku dziecięcego lub inne zbliżone) - cały etat

- pedagog specjalny (wymagane kwalifikacje: ukończone studia wyższe na kierunku pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogika lub tyflopedagogika lub inne zbliżone, kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego lub pedagogiki wieku dziecięcego lub inne zbliżone) - cały etat

Wynagrodzenie zgodnie z posiadanym stopniem awansu zawodowego nauczyciela i wykształceniem według tabeli MEN

Dokumenty aplikacyjne to jest:

 1) list motywacyjny z CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

2)   kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

3)   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

4)   oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela,

5)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.  926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela ,

Po ocenie merytorycznej złożonych dokumentów aplikacyjnych  wyznaczony zostanie termin rozmowy kwalifikacyjnej (w terminie 5-7 lipca), (na które proszę przynieść orginały dokumentów potwierdzających kwalifikacje i stopień awansu zawodowego opcjonalnie można zaprezentować swoje zawodowe portfolio).

Oferty  można składać do 30 czerwca 2017r do gabinetu dyrektora przedszkola Łódź ul. Lermontowa 7

Obsługowych:

 Oferujemy pracę w roku szkolnym 2016/17 dla następujących pracowników:

- kucharz (wymagane kwalifikacje : ukończona szkoła gastronomiczna) doświadczenie w pracy na kuchni szczególnie w żywieniu zbiorowym. -  cały etat

- woźna (ukończona szkoła średnia, niekaralność) - 0,75 etatu

List aplikacyjny wraz z CV proszę przesyłać na adres:  pm206lodz@interia.pl lub dostarczyć do przedszkola osobiście wraz z informacją o terminie możliwego spotkania, po potwierdzeniu otrzymania wiadomości wyznaczę termin spotkania z dyrektorem. 

Oferty pracy można składać jak wyżej do 30 czerwca 2017r.

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 206 w Łodzi,

Agnieszka Kucharska

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2017-06-01 00:50:47
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3824