Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

Nabór na rok szkolny 2018/2019

 

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

 

a)      dzieci urodzone w latach 2012– 2015,

 

b)      dzieci z rocznika 2011, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się

o przyjęcie do  przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców / prawnych opiekunów w wybranym przedszkolu miejskim, szkole podstawowej prowadzącej integracyjne oddziały lub specjalne oddziały.

 

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adresy stron internetowych dla rodziców:

  • http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola
  • https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna od 5 marca 2018 r. od godz. 8:00 do 23 marca 2018 r. do godz. 15.00)

 Poniżej są do pobrania dokumenty związane z rektutacją do naszego przedszkola.

Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

W tym przypadku rodzic zgłasza się do dyrektora bądź wicedyrektora przedszkola w celu wypełnienia karty zgłoszenia i podpisania umowy o świadczeniu usług.

 

Ilość wolnych miejsc na rok szk 2018/19:

 3 miejsca do oddziałów integracyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego;

13 miejsc do oddziałów integracyjnych z częścią ogólnodostępną;

29 miejsc do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2018-02-27 20:53:41
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3115