Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Majątek i Budżet

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych …

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniające ww. rozporządzenie (DZ.U. z dnia 29.12.2018 r., poz.2471 - zmiany dotyczą m.in. publikacji sprawozdań)

 

Przedszkole jest samorządowa jednostka obsługiwana przez CUWO i nie ma obowiązku publikacji sprawozdań finansowych – publikacji tej dokonuje jednostka obsługująca (sporządzająca sprawozdanie) czyli Centrum Usług Wspólnych Oświaty w Łodzi .

Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi - majątek przedszkola stanowi mienie komunalne.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2019-05-07 22:54:22
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 819