Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi
drukuj

Archwium - Rekrutacja

Nabór na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego.

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź biorą udział:

a)      dzieci urodzone w latach 2015– 2018,

b)      dzieci z rocznika 2014, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli miejskich prowadzonych przez miasto Łódź odbywa się na wolne miejsca oraz obejmuje dzieci zamieszkałe w Łodzi.

Wnioski wypełniają rodzice w systemie elektronicznego naboru w terminie:

od 1 kwietnia 2021r.. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00

__________________________________________________________________________________________________

UWAGA RODZICE
ZMIANY W REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA

OD 4 MAJA DO 15 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00
Rodzice/ prawni opiekunowie nie składają obecnie wniosku w wersji papierowej w placówkach wskazanych na liście preferencji tylko załączają wniosek i inne dokumenty w formie
załączników w systemie elektronicznej rekrutacji.
1. Należy wypełnić elektroniczny wniosek na stronie systemu rekrutacji.
2. Po wypełnieniu wniosku trzeba go wydrukować, podpisać, następnie zrobić skan lub zdjęcie i dołączyć w systemie rekrutacji jako załącznik.
3. Dodatkowo jeśli zaznaczono spełnianie kryteriów ustawowych lub/i samorządowych to w formie załączników należy je dodać podobnie jak wszystkie inne
dokumenty/oświadczenia na potwierdzenie kryteriów.

OD 27 MAJA DO 29 MAJA 2020 r. DO GODZ. 15:00
Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu wyników rekrutacji
o zakwalifikowaniu kandydata do danego przedszkola zobowiązani są zalogować się na swoje konto w systemie rekrutacji i elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia.

informację o przyjęciu/nieprzyjęciu kandydata do danej placówki rodzice mogą sprawdzić logując się na swoje konto w systemie elektronicznej rekrutacji.

UWAGA!!!
Rodzice / opiekunowie dzieci, które zostaną przyjęte do przedszkola na rok szkolny 2020/2021 mają obowiązek zgłoszenia się do nich celem dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych i podpisania informacji dotyczącej zasad korzystania z usług świadczonych przez przedszkole, w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu nie później jednak niż do 10 września 2020 r.

Od pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym trwa nabór do przedszkola zostaje uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony zostaje informator zawierający ofertę wszystkich przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, a także instrukcja wypełniania zgłoszenia.

Adresy stron internetowych dla rodziców:

  • http://uml.lodz.pl/miasto/edukacja/nabor_do_przedszkoli_i_szkol/przedszkola
  • https://lodz.formico.pl

(strona będzie aktywna od 4 maja 2020r. od godz. 8:00 do 15 maja 2020r. do godz. 15.00)

 Prosimy o dokładne zapoznawanie się z instrukcją wypełniania karty zgłoszenia, która umieszczona będzie na stronie.

Nabór do przedszkola w trakcie roku szkolnego odbywa się tylko w przypadku wolnych miejsc w przedszkolu.

W tym przypadku rodzic zgłasza się do dyrektora bądź wicedyrektora przedszkola w celu wypełnienia karty zgłoszenia i podpisania umowy o świadczeniu usług.

 

Ilość wolnych miejsc na rok szk 2020/21 zostanie ogłoszona w tygodniu poprzedzającym rekrutację:

8 miejsc do oddziałów integracyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie  o potrzebie kształcenia specjalnego;

51 miejsc do oddziałów przedszkolnych.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Agnieszka Kucharska
Odpowiada:Agnieszka Kucharska
Wytworzył:Agnieszka Kucharska
Data ostatniej zmiany:2021-03-02 11:16:25
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3382