Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Część nr 1 Dostawa nabiału:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” część nr 2 „Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Bema plus Sp. z o.o.

ul. Artylerzystów 4/5

68-200 Żary

Uzasadnienie faktyczne i prawne: w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Część nr 2 Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” część nr 2 „Dostawa pieczywa i wyrobów piekarskich” zostaje unieważnione.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), ze względu na to, iż w postępowaniu  nie złożono żadnej oferty.

Cześć nr 3 Dostawa mięsa i wyrobów wędliniarskich:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Zakład Przetwórstwa Mięsnego

Krzysztof Sobieraj

ul. Gorzowska 19

66-435 Krzeszyce

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Cześć nr 4 Dostawa świeżych warzyw i owoców:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

Ul. Myśliborska 1 a

66-432 Baczyna

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Cześć nr 5 Dostawa ryb i produktów rybnych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

PHU Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

PHU Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

2

HARSiO ,,Bellmar”

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

89,36

89,36

 

Cześć nr 6 Dostawa mrożonek :

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

PHU Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

PHU Grzegorz Romanowski

ul. Podmiejska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

100

100

2

HARSiO ,,Bellmar”

ul. Wyszyńskiego 38

66-400 Gorzów Wlkp.

89,00

89,00

 

Cześć nr 7 Dostawa wody:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą na podstawie art. 93 ust.3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” część nr 7 „Dostawa wody” zostaje odrzucona.

Uzasadnienie faktyczne i prawne: ofertę odrzucono na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2007 r –Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r , Nr 113, poz.759 ze zmianami) ze względu na to ,iż treść złożonej oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Złożona   oferta nie zawiera wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych potwierdzających potencjał techniczny potrzebny do realizacji zamówienia oraz nie akceptuje wzoru umowy-załącznik nr 3 do SIWZ.

Cześć nr 8 Dostawa jaj:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników, działając art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło dwie oferty niepodlegające odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

Handel Hurtowy

Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1a

66-432 Baczyna

100

100

2

Handel Obwoźny Agnieszka Bańka

ul. 1 Maja 5

69-113 Górzyca

72,00

72,00

 

Cześć nr 9 Dostawa artykułów ogólnospożywczych:

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników działając art. 92 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami), informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą przy ul. Czereśniowej 1” do realizacji zamówienia wybrano najkorzystniejsza ofertę złożoną przez:

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło trzy oferty niepodlegające odrzuceniu, złożona przez Wykonawcę spełniającego warunki udziału w postępowaniu.

Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, 759 ze zmianami) oraz kodeks cywilny.

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:

Lp.

oferty

 

Nazwa, siedziba i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium Cena

Łączna punktacja

1

UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie

Hurtownia art. spożywczych

ul. Zdrojowa 4

65-142 Zielona Góra

100

100

2

Hurtownia spożywcza JANMARK S. J.

UL. Podmiejska 21 a

66-400 Gorzów Wlkp.

94,00

94,00

3

Hurtownia artykułów spożywczych „DARO

Dariusz Biaduń

ul. Chrobrego 24c

74-400 Dębno

77,00

77,00

 

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Kostrzyńskich Papierników

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Czarnecka
Odpowiada:Jolanta Czarnecka
Wytworzył:Jolanta Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2012-11-18 19:53:41
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2381