Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Struktura własnościowa

Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników w Kostrzynie nad Odrą  jest przedszkolem publicznym i działa na podstawie:

 • Aktu powołania przedszkola.

  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1148)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz.U. z 2019 r., poz. 325)

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r., poz. 502)

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r., poz. 1646)

 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu Przedszkola (udostępnionego na stronie www.pm2kostrzyn.dlaprzedszkoli.eu oraz w zakładce BIP Statut przedszkola
 • Zarządzeń Dyrektora Przedszkola,
 • Planu pracy przedszkola,

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miejska Kostrzyn nad Odrą.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Masłowska
Odpowiada:Danuta Masłowska
Wytworzył:Danuta Masłowska
Data ostatniej zmiany:2022-10-17 10:43:59

Archiwum

Data Autor
2022-05-25 11:14 Anna Karpezo zobacz
2019-09-15 08:14 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-02-05 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-02-05 12:40 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-04-14 21:05 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-22 13:03 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-02-28 16:54 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 1055