Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Statut przedszkola

 

STATUT

Przedszkola Miejskiego nr 2

im. Kostrzyńskich Papierników

w Kostrzynie nad Odrą

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949)
  3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. wprowadzająca – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949)
  4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
  5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  (Dz.U. 2017 poz. 649)
  6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

 

 W celu zapoznania się ze Statutem proszę otworzyć załączony plik.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Czarnecka
Odpowiada:Jolanta Czarnecka
Wytworzył:Jolanta Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2019-09-15 08:00:42

Archiwum

Data Autor
2017-11-30 17:32 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-05-09 14:34 Jolanta Czarnecka zobacz
2015-10-05 23:37 Jolanta Czarnecka zobacz
2015-10-05 23:37 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-10-15 13:02 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-09-22 09:43 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-09-21 21:49 Jolanta Czarnecka zobacz
2014-02-26 17:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-21 23:04 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-21 23:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2012-03-21 22:52 Jolanta Czarnecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 981