Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Rekrutacja dzieci do przedszkola

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

do Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników

na rok szk. 2021/2022

Na podstawie:

Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ogłasza nabór na wolne miejsce na rok szkolny 2021/2022 

1 wolne miejsce rocznik: 2018

Wnioski wraz z załącznikami należy dostarczyć w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru, składając wniosek u dyrektora przedszkola,

w terminie od 20 kwietnia do 27 kwietnia 2021 r., do godz. 15.00

 

Ze względu na trwającą sytuację epidemiczną:

Preferowane pozostawienie wniosku w skrzynce pocztowej. 

Kryteria rekrutacji, harmonogram, wniosek o przyjęcie do przedszkola znajdują się poniżej w plikach do pobrania

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:

 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;

 orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;

 orzeczenie o niepełnosprawności matki;

 orzeczenie o niepełnosprawności ojca;

 orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;

 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;

 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Uwaga:

- Dokumenty mogą być składane w oryginalne, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentów, a także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

- Złożone oświadczenia podlegają weryfikacji przez upoważnioną przez Burmistrza osobę/ instytucję zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910 ze zm.)

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Jolanta Czarnecka
Odpowiada:Jolanta Czarnecka
Wytworzył:Jolanta Czarnecka
Data ostatniej zmiany:2021-05-05 08:12:42

Archiwum

Data Autor
2021-04-20 10:25 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-08 09:49 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-08 09:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-03-31 11:16 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:35 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 09:52 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 09:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-01 08:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-01 08:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-25 14:52 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:06 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 08:33 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-04-27 08:34 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-04-15 11:41 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-26 17:19 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-26 13:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-19 12:39 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-19 12:33 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-16 21:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-28 14:10 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 10:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 09:47 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 09:45 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-02-12 12:47 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-01-31 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-01-31 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:18 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:12 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:08 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-01 11:55 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-21 17:30 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-17 08:55 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-14 21:03 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-14 21:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 09:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 08:59 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 08:57 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-01-25 15:07 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-17 19:38 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:09 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:06 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 08:55 Jolanta Czarnecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2334