Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedszkole Miejskie nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
drukuj

Rekrutacja dzieci do przedszkola

OGŁOSZENIE O NABORZE UZUPEŁNIAJĄCYM

do

Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników
na rok szkolny 2023/2024

 

Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 2 im. Kostrzyńskich Papierników ogłasza nabór uzupełniający na wolne miejsca na rok szkolny 2023/2024

 

 

Przyjęcia dzieci do przedszkola dotyczą rocznika:

2020- 4 wolne miejsca

 

 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w wersji papierowej w przedszkolu pierwszego wyboru u dyrektora przedszkola

od 21 do 28 kwietnia 2023r., do godz. 15.00

Na potwierdzenie ustawowych kryteriów do wniosku należy dołączyć w zależności od potrzeb:
• orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność;
• orzeczenie o niepełnosprawności kandydata;
• orzeczenie o niepełnosprawności matki;
• orzeczenie o niepełnosprawności ojca;
• orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa dziecka;
• prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu;
• dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

 

Harmonogram, kryteria rekrutacji, wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola znajdują się w przedszkolu (w formie papierowej), na stronie internetowej: przedszkola - w BIP  w zakładce Rekrutacja do placówki)

 

Brak lub niepoprawne / fałszywe informacje w dokumentach spowodują odrzucenie Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, ze względów formalnych.

 

 

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

do przedszkoli miejskich

Od dnia 1 marca 2023 r. rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli miejskich. Do przedszkoli przyjmowane są dzieci, zamieszkałe na terenie Miasta Kostrzyn nad Odrą, w wieku od 3 do 6 lat.

W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

Przyjęcia dzieci spoza terenu Miasta Kostrzyn nad Odrą mogą mieć miejsce tylko po zaspokojeniu potrzeb mieszkańców.

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:

Kryteria ustawowe

Liczba punktów

1

Wielodzietność rodziny kandydata ( troje i więcej dzieci )

5

2

Niepełnosprawność kandydata

5

3

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

5

4

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5

5

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

5

6

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie ( panna, kawaler, wdowa, wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osoba rozwiedziona, chyba że taka osoba wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem )

5

7

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

5

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone w uchwale Rady Miasta:

Kryteria dodatkowe

Liczba punktów

1

Pozostawanie obojga rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym

4

2

Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do przedszkola

2

3

Kandydat, dla którego przedszkole, w którym składany jest wniosek jest najbliżej położonym przedszkolem publicznym od miejsca zamieszkania

1

4

Rodzeństwo bliźniacze

1

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli miejskich          

                     

Od dnia

Do dnia

Do godz.

Czynności

 

23.01.2023 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

6.02.2023 r.

24.02.2023 r.

1500

Składanie w przedszkolu deklaracji        o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  w roku szkolnym 2023/2024.

Rekrutacja

1.03.2023 r.

24.03.2023 r.

1500

Składanie przez rodziców lub opiekunów wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

27.03.2023 r.

31.03.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

12.04.2023 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

12.04.2023 r.

19.04.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemne przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

21.04.2023 r.

1500

Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

Rekrutacja – nabór uzupełniający

21.04.2023 r.

28.04.2023 r.

1500

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów w wersji papierowej do przedszkola pierwszego wyboru.

4.05.2023 r.

5.05.2023 r.

 

Prace Komisji Rekrutacyjnej.

 

8.05.2023 r.

900

Opublikowanie list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych.

UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.

8.05.2023 r.

12.05.2023 r.

1500

Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola.

 

15.05.2023 r.

900

Opublikowanie list dzieci przyjętych      i nieprzyjętych do przedszkola.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Danuta Masłowska
Odpowiada:Danuta Masłowska
Wytworzył:Danuta Masłowska
Data ostatniej zmiany:2023-04-21 10:15:42

Archiwum

Data Autor
2023-02-28 11:16 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-28 11:15 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-20 10:27 Danuta Masłowska zobacz
2023-02-20 10:25 Danuta Masłowska zobacz
2023-01-13 09:57 Danuta Masłowska zobacz
2023-01-13 09:53 Danuta Masłowska zobacz
2022-10-17 10:38 Danuta Masłowska zobacz
2022-08-26 11:59 Anna Karpezo zobacz
2022-02-28 14:47 Anna Karpezo zobacz
2022-02-28 14:47 Anna Karpezo zobacz
2022-02-28 14:21 Anna Karpezo zobacz
2022-02-16 13:13 Anna Karpezo zobacz
2022-01-25 11:29 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 13:37 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 13:34 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 13:31 Anna Karpezo zobacz
2022-01-24 12:17 Anna Karpezo zobacz
2021-05-05 08:12 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-20 10:25 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-08 09:49 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-04-08 09:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-03-31 11:16 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 12:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:35 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 10:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 09:52 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-26 09:48 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-01 08:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-02-01 08:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-25 14:52 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:06 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 09:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2021-01-19 08:33 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-04-27 08:34 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-04-15 11:41 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-26 17:19 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-26 13:36 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-19 12:39 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-19 12:33 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-03-16 21:46 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-28 14:10 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 10:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 09:47 Jolanta Czarnecka zobacz
2020-02-03 09:45 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-02-12 12:47 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-01-31 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2019-01-31 12:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:18 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:12 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:11 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-27 15:08 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-02-01 11:55 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-21 17:30 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-17 08:55 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-14 21:03 Jolanta Czarnecka zobacz
2018-01-14 21:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 09:00 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 08:59 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-02-20 08:57 Jolanta Czarnecka zobacz
2017-01-25 15:07 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-17 19:38 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:09 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:06 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 09:01 Jolanta Czarnecka zobacz
2016-02-03 08:55 Jolanta Czarnecka zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 3765