pord@pord.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. szkoleń, marketingu i BRD

w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku.

 

Warunki konkursu dostępne w dalszej części ogłoszenia.

 

Dokumenty aplikacyjne sygnowane własnoręcznym podpisem w zamkniętych kopertach z opisem na kopercie „Oferta na stanowisko Zastępcy Dyrektora. ds. szkoleń, marketingu i BRD w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku” należy składać w godzinach 8:00 – 16:00 do 27 lutego 2015, do godz. 8:30 w sekretariacie (pokój nr 101, I piętro) Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku,

przy ul. Równej 19/21, 80-067 Gdańsk.

 

Prosimy o zamieszczenie na dokumentach aplikacyjnych klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: poz. 1182 z 2014 r.).

 

O dacie złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku.

Informacje na temat konkursu udzielane są pod numerem telefonu 58 300 15 26.

 

WARUNKI FORMALNE KONKURSU

na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. szkoleń, marketingu i BRD

w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku

 

Od kandydatów na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. szkoleń, marketingu i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku oczekujemy:

 

 1. Ukończonych tytułem magistra studiów wyższych (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie lub pokrewne) – potwierdzonych stosownym dyplomem;
 2. Udokumentowanego co najmniej siedmioletniego doświadczenia w pracy, w tym co najmniej trzyletniego na stanowisku kierowniczym;
 3. Co najmniej trzyletniego doświadczenia w działalności związanej z organizacją imprez rekreacyjnych lub sportowych motoryzacyjnych;
 4. Wiedzy i doświadczenia w zakresie tworzenia i wdrażania strategii marketingowych;
 5. Wiedzy w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje i umiejętności, w szczególności w zakresie transportu drogowego;
 6. Posiadania dobrych kontaktów i rozeznania w branżach: motoryzacyjnej, transportowej i ubezpieczeń komunikacyjnych;
 7. Udokumentowanej certyfikatem znajomości języka angielskiego w stopniu dobrym (w piśmie i w mowie);
 8. Posiadania (co najmniej od pięciu lat) uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii "B";
 9. Biegłej obsługi komputera, w szczególności w środowisku Windows: MS Office, Excel.

 

Mile widziane zainteresowania i aktywność osobista w zakresie sportów motorowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i umiejętność obsługi programów graficznych.

 

Kandydaci zobowiązani są złożyć w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku:

 

 1. CV i list motywacyjny;
 2. Oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w latach 2015-2016 (zgodnie z ustawą z dnia 19.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1182).
 3. Opracowany w formie pisemnej program działań, który planuje podjąć kandydat jako Zastępca Dyrektora ds. Szkoleń, Marketingu i BRD w Pomorskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem uruchomienia i prowadzenia powstającego w Pszczółkach obiektu "AUTODROM POMORZE" wraz z Ośrodkiem Doskonalenia Techniki Jazdy.

 

 

Po wstępnej weryfikacji nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa dokona wyboru kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do dalszej części konkursu, w której miedzy innymi przeprowadzone zostaną dalsze rozmowy kwalifikacyjne i testy mające określić profil osobowościowy kandydatów.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Sekretariat PORD
Odpowiada:Sekretariat PORD
Wytworzył:Urszula Leśniewska
Data ostatniej zmiany:2015-01-30 14:32:18
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 20875