Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Instrukcja obsługi

Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej jest systemem stworzonym w związku z obowiązującą ustawą z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Menu
Menu wyświetla się na każdej stronie Biuletynu Informacji Publicznej PORD i po lewej stronie witryny. W menu zawarte są nazwy działów tematycznych. Korzystanie z menu polega na jednokrotnym kliknięciu żądanej informacji.
Treść żądanej informacji pojawi się w środkowej części witryny.
Wyszukiwarka
Korzystanie z wyszukiwarki, znajdującej się nad Menu, po lewej stronie Biuletynu polega na wpisaniu hasła (słowa lub wyrażenia) związanego z żądaną informacją, a następnie wciśnięciu przycisku „szukaj”. W środkowej części Biuletynu pojawi się zestawienie informacji zawierających dane słowo lub wyrażenie..
W przypadku nie znalezienia informacji publicznej w serwisie BIP:
Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku, ul. Równa 19/21, 80-067 Gdańsk.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Szczegóły dotyczące praw dostępu do informacji publicznej znajdują się w następujących aktach prawnych:
  • Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U. z 2016 r. poz.1764 ze zmianami)
  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2016 r. poz.922 ze zmianami)
  • Ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. (Dz.U. z 2013 r. poz.262 ze zmianami)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej. (Dz.U.Nr 10, poz 68 ze zmianami)

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Leśniewska
Odpowiada:Urszula Leśniewska
Wytworzył:Urszula Leśniewska
Data ostatniej zmiany:2021-10-15 13:32:38

Archiwum

Data Autor
2017-11-06 13:14 Paweł Jaroszkiewicz zobacz
2017-11-02 14:11 Paweł Jaroszkiewicz zobacz
2014-12-30 10:55 Urszula Leśniewska zobacz
2014-12-30 10:55 Urszula Leśniewska zobacz
2014-12-30 10:04 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2318