Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Ogłoszenia

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia oferty na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2016.

Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2015 wykazuje:

1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 91,47

2. sumę aktywów bilansu 46 450 616,39

3. przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 14 035 302,10 zł.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając termin jego zakończenia na 15.03.2017.

Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:

- informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

- kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- udokumentowane doświadczenie w badaniu podmiotów przez przedstawienie listy przebadanych jednostek (w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata, cenę brutto w złotych polskich (kwota netto + podatek VAT) tj. łączne wynagrodzenie podmiotu badającego oferujące wszystkie jego koszty (m. in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności,

- termin wykonania sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać do 22 sierpnia 2016 roku do godz. 10:00 (decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu PORD w Gdańsku).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Leśniewska
Odpowiada:Księgowość PORD
Wytworzył:Księgowość PORD
Data ostatniej zmiany:2016-08-11 15:40:48
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 18097