Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Ogłoszenia


 

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA  lata 2017 i 2018

 

 

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku uwzględniając zapisy  art. 66 ust. 5 Ustawy o rachunkowości zaprasza do złożenia ofert na zbadanie sprawozdania  finansowego   za lata   2017 i 2018. 

 

 Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2016 wykazuje:

 

  1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 99,24.
  2. Sumę aktywów bilansu 47 696 500,19 zł.
  3. Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 14 889 745,32 zł.

 

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając terminy  jego zakończenia na:

 

1/ za rok 2017 do  09.03.2018 roku

 

2/ za rok 2018 do  11.03.2019 roku

 

Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:

 

- informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

 

- kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

 

- udokumentowane doświadczenie w badaniu podmiotów przez przedstawienie listy przebadanych jednostek ( w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata, cenę brutto w złotych polskich ( kwota netto + podatek VAT) za każde z badanych sprawozdań finansowych oddzielnie to jest łączne wynagrodzenie podmiotu badającego obejmujące wszystkie jego koszty ( m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności.

 

- termin wykonania badania sprawozdania finansowego.

 

Oferty prosimy składać do 30  sierpnia 2017 roku do godz. 10.00 ( decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu PORD w Gdańsku).UNIEWAŻNIENIE OGŁOSZENIA


 

Zamawiający informuje, że ogłoszenie o badaniu sprawozdania finansowego za rok 2017 zostało unieważnione w dniu 23 - 08 -2017 r.BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2017

 

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zaprasza do złożenia ofert na zbadanie sprawozdania finansowego za rok 2017. Sprawozdanie finansowe w PORD w Gdańsku za rok 2016 wykazuje:

  1. Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty: 99,24.
  2. Sumę aktywów bilansu 47 696 500,19 zł.
  3. Przychody netto ze sprzedaży towarów, usług oraz operacji finansowych 14 889 745,32 zł.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta w siedzibie ośrodka ustalając termin jego zakończenia na 09.03.2018 roku.

Oferta winna zawierać co najmniej dokumenty i informacje jak niżej:

- informację o firmie i jej kierownictwie oraz liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,

- kserokopię zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

- udokumentowane doświadczenie w badaniu podmiotów przez przedstawienie listy przebadanych jednostek ( w tym działających w sektorze finansów publicznych) za co najmniej dwa ostatnie lata, cenę brutto w złotych polskich ( kwota netto + podatek VAT) tj. łączne wynagrodzenie podmiotu badającego obejmujące wszystkie jego koszty ( m.in. koszty dojazdu, zakwaterowania, powielania, oprawiania i wysyłki dokumentów związanych z badaniem) oraz warunki płatności,

- termin wykonania badania sprawozdania finansowego.

Oferty prosimy składać do 22 sierpnia 2017 roku do godz. 10.00 ( decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu PORD w Gdańsku).

Osoby odpowiedzialne

Autor:Paweł Jaroszkiewicz
Odpowiada:Księgowość PORD
Wytworzył:Księgowość PORD
Data ostatniej zmiany:2017-08-24 07:38:12
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 20067