Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Ochrona Danych

RODO - ochrona danych osobowych

 

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018r. poz. 1000)

 


 

Zgodnie z decyzją Dyrektora Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku został powołany Inspektor Ochrony Danych.

Powołanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Pani Małgorzata Bąkiewicz.
Kontakt tel. (58) 300 15 43, e-mail: iod@pord.pl
 


Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania,
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 4. PORD w Gdańsku nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia (po obowiązkowym okresie przechowywania, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów,
 7. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym poniższymi aktami normatywnymi jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);

 


Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. PORD Gdańsk nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, usunięcia po obowiązkowym okresie przechowywania, prawo wniesienia sprzeciwu,
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obecnie obowiązujących przepisów,
 7. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,
 8. Podanie danych osobowych (w zależności od rodzaju szkolenia), w zakresie wymaganym poniższymi aktami normatywnymi jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 79 z późn. zm);
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (Dz. U. 2018 r. poz. 728, z późn. zm.);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz.2200, z późn. zm.);
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz.2195,z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1834,z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy - Kodeks karny (Dz. U. 2018 r. poz.663, z późn. zm.);

 


Klauzula informacyjna dla partnerów PORD Gdańsk.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku z siedzibą w Gdańsku, ul. Równa 19/21,
 2. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 3. PORD w Gdańsku nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pan/Pani ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ochrony danych osobowych,
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

Osoby odpowiedzialne

Autor:Małgorzata Bąkiewicz
Odpowiada:Paweł Jaroszkiewicz
Wytworzył:Paweł Jaroszkiewicz
Data ostatniej zmiany:2018-05-25 11:05:51
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2027