pord@pord.pl
Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku
drukuj

Archwium - Nabór do pracy

Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Gdańsku zatrudni

Specjalistę ds. Zamówień Publicznych

 

 Wymagania:

- wykształcenie wyższe lub średnie i ukończone kursy specjalistyczne,

- min. rok pracy na stanowisku w zamówieniach publicznych,

- znajomość przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz aktów wykonawczych.

 

Umiejętność:

- działania pod presją czasu, pracy w zespole,

- obsługi komputera i pakietu biurowego typu MS Office,

- zdolności interpersonalne, kreatywność, zaangażowanie.

 

 Do głównych zadań należy:

- przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby PORD w Gdańsku, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych,

- prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

- opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

- udział w pracach komisji przetargowej,

- tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami,

- dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o dzielenie zamówień publicznych,

- sporządzanie, z uwzględnieniem planu finansowego planów zamówień publicznych dla PORD w Gdańsku na każdy rok kalendarzowy,

- prowadzenie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru wydatków poniesionych w ramach realizacji zamówień publicznych,

- sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych na podstawie rejestru zamówień publicznych oraz rejestru wydatków poniesionych w ramach realizacji zamówień publicznych.

 

 Oferujemy:

- umowę o pracę na ½ etatu w podstawowym systemie czasu pracy,

- pracę w stabilnej firmie,

- pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna).

 

Osoby zainteresowane zatrudnieniem w PORD w Gdańsku na w/w stanowisko proszone są o złożenie listu motywacyjnego wraz z wypełnionym kwestionariuszem (plik do pobrania poniżej) w siedzibie firmy: Gdańsk, ul. Równa 19/21 (Budynek A), I piętro, p 101 (sekretariat) lub na adres mailowy pord@pord.pl.

Na zgłoszenia czekamy do dnia 22.01.2020 r. do godz. 15.00.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Urszula Leśniewska
Odpowiada:WKP
Wytworzył:Urszula Leśniewska
Data ostatniej zmiany:2020-01-13 09:48:27
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 20875