tel. 690 028 081
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

Archwium - Przetargi

2012-05-29 | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej w Jarocinie"

Załącznik: http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/w_zaciszna.pdf

 

* * *

 

2012-05-25  | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w północno-zachodniej części m. Roszków"

Załącznik: http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/w_roszkow.pdf

 

* * *

 

2012-04-20 | Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiot: Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w północno-zachodniej części m. Roszków

Termin składania ofert: 08.05.2012r. godz. 11:00

Treść ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90901&rok=2012-04-20

Załączniki (specyfikacja, projekt, przedmiar robót): http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/roszkow.zip

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/roszkow_pytanie1.pdf

 

* * *

 

2012-04-20 | Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiot: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zacisznej w Jarocinie

Termin składania ofert: 08.05.2012r. godz. 11:00

Treść ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=90945&rok=2012-04-20

Zmiana ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=98645&rok=2012-05-02

Załączniki (specyfikacja, projekt, przedmiar robót): http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/zaciszna.zip

Zmiana specyfikacji: http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/zaciszna_zmiana_specyfikacji.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 1: http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/zaciszna_pytanie1.pdf

Odpowiedź na pytanie nr 2: http://pwikjarocin.pl/przetargi2012/zaciszna_pytanie2.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2012-05-29 14:56:55
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 56523