drukuj

Przetargi

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca postępowań o wartości przekraczającej progi unijne od dnia 5 listopada 2019 roku publikowane i przekazywane będą na platformie elektronicznej.

Wejście na platformę poprzez link: https://pwikjarocin.ezamawiajacy.pl

Wykonawca celem skorzystania z platformy winien z odpowiednim wyprzedzeniem założyć darmowe konto na platformie.

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Info Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr 
tel. 22 576 87 90 lub info@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne wsparcie.

 

 

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP I"

Nr sprawy: POIS/P/7/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Zmiana terminu składania ofert: 20.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 30.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 14.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434942-2018:TEXT:PL:HTML

Pismo w sprawie wycofania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481032-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486908-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:489117-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:511268-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:535927-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:546840-2018:TEXT:PL:HTML

 

SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip

 

Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.

 

JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Zmiana SIWZ z dnia 10.10.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana SIWZ z dnia 02.11.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławcego - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 2-17 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 18-64 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 65-73 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 74-81 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 82-85 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki. 

 

Wzory wybranych załączników do SIWZ w formie edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Postępowanie zostało unieważnione - pismo w tej sprawie poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

 

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II"

Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Zmiana terminu składania ofert: 20.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 30.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 10.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana terminu składania ofert: 14.12.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:432640-2018:TEXT:PL:HTML

Pismo w sprawie wycofania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481033-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:486899-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:489116-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:511267-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:538269-2018:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:546838-2018:TEXT:PL:HTML

 

SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip

 

Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.

 

JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Zmiana SIWZ z dnia 02.11.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławcego - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 2-16 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 17-59 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 60-68 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 69-74 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 75-78 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.


Wzory wybranych załączników do SIWZ w formie edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2019-11-08 11:08:59

Archiwum

Data Autor
2019-03-26 11:26 Tomasz Olszak zobacz
2019-03-04 14:58 Tomasz Olszak zobacz
2019-03-04 14:57 Tomasz Olszak zobacz
2019-01-03 09:29 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-19 12:53 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-18 13:30 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-14 12:20 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-12 12:51 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-07 16:53 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-07 15:47 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-06 11:24 Tomasz Olszak zobacz
2018-12-03 16:28 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-26 17:12 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-26 16:09 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-20 12:07 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-15 20:50 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-14 12:39 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-06 13:45 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-06 13:15 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 20:05 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 20:03 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 20:01 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:18 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:17 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:15 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:14 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:10 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:09 Tomasz Olszak zobacz
2018-11-03 09:07 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-31 10:05 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-29 08:12 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-29 08:12 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-27 19:12 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-27 19:10 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-26 08:37 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-19 10:07 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-19 10:06 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-19 10:05 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-17 11:57 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-16 15:52 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-12 15:00 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-10 15:19 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-05 09:29 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-04 15:07 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-04 15:05 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-03 11:20 Tomasz Olszak zobacz
2018-10-03 11:18 Tomasz Olszak zobacz
2018-09-27 14:52 Tomasz Olszak zobacz
2018-09-27 11:36 Tomasz Olszak zobacz
2018-09-11 14:13 Tomasz Olszak zobacz
2018-08-27 18:36 Tomasz Olszak zobacz
2018-08-27 18:26 Tomasz Olszak zobacz
2018-07-31 12:39 Tomasz Olszak zobacz
2018-06-04 15:08 Tomasz Olszak zobacz
2018-05-15 18:42 Tomasz Olszak zobacz
2018-05-08 13:50 Tomasz Olszak zobacz
2018-04-18 17:03 Tomasz Olszak zobacz
2018-04-18 16:25 Tomasz Olszak zobacz
2018-03-14 13:44 Tomasz Olszak zobacz
2018-03-14 13:43 Tomasz Olszak zobacz
2018-03-14 13:43 Tomasz Olszak zobacz
2018-03-09 15:01 Tomasz Olszak zobacz
2018-03-08 16:17 Tomasz Olszak zobacz
2018-02-28 13:42 Tomasz Olszak zobacz
2018-02-23 12:25 Tomasz Olszak zobacz
2018-02-08 14:05 Tomasz Olszak zobacz
2018-02-06 21:31 Tomasz Olszak zobacz
2018-02-06 12:14 Tomasz Olszak zobacz
2018-02-02 13:48 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-30 17:22 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-30 16:36 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-25 14:20 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-25 12:00 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-25 11:55 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-22 18:09 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-22 17:58 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-19 17:42 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-18 17:46 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-17 18:37 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-10 17:33 Tomasz Olszak zobacz
2018-01-03 18:53 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-21 20:40 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-21 20:40 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-18 21:29 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-18 21:25 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-15 21:28 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-07 16:36 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-05 21:16 Tomasz Olszak zobacz
2017-12-01 15:36 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-21 18:51 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-21 18:51 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-21 18:50 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-21 18:48 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-20 13:33 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-17 12:36 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-17 12:20 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-17 12:19 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-17 12:18 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-16 14:19 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-14 20:57 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-14 20:43 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-13 14:13 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-10 23:52 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-10 23:52 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-10 23:44 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-10 23:35 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-09 16:49 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-08 18:14 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-08 12:52 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-07 17:22 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-07 17:15 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-07 10:56 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-06 19:05 Tomasz Olszak zobacz
2017-11-03 21:25 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-31 15:23 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-30 15:38 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-27 22:55 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-27 22:18 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-27 12:51 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-25 15:02 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-25 14:59 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-25 14:48 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-25 10:07 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-25 10:01 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-23 18:49 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-21 10:30 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-18 20:21 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-18 15:52 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-13 12:49 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-12 13:22 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-11 23:21 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-09 15:21 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-06 12:12 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-05 12:18 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-02 17:05 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-02 17:05 Tomasz Olszak zobacz
2017-10-02 16:06 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-29 18:52 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-28 17:58 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-26 19:55 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-26 15:53 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-22 17:27 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-14 06:45 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-11 16:56 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-11 09:51 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-08 14:28 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-07 22:32 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-07 22:24 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-07 22:20 Tomasz Olszak zobacz
2017-09-01 15:36 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-29 11:18 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-29 11:12 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-28 16:05 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-28 16:04 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-28 16:03 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-25 15:19 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-24 13:10 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-22 20:09 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-21 20:13 Tomasz Olszak zobacz
2017-08-18 16:09 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 22:54 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 22:43 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 22:34 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 22:29 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 22:10 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 22:03 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-31 21:53 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-27 20:19 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-25 22:07 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-25 22:04 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-25 19:50 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-25 14:50 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-11 08:04 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:59 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:57 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:54 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:51 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:32 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:31 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:28 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:27 Tomasz Olszak zobacz
2017-07-09 23:22 Tomasz Olszak zobacz
2017-06-14 20:12 Tomasz Olszak zobacz
2017-06-08 15:45 Tomasz Olszak zobacz
2017-06-08 15:32 Tomasz Olszak zobacz
2017-06-02 14:55 Tomasz Olszak zobacz
2017-05-30 15:15 Tomasz Olszak zobacz
2017-05-23 18:03 Tomasz Olszak zobacz
2017-05-18 15:18 Tomasz Olszak zobacz
2017-05-16 14:43 Tomasz Olszak zobacz
2017-05-05 14:49 Tomasz Olszak zobacz
2017-04-28 16:05 Tomasz Olszak zobacz
2017-04-24 07:32 Tomasz Olszak zobacz
2017-04-19 14:37 Tomasz Olszak zobacz
2017-04-13 14:42 Tomasz Olszak zobacz
2017-04-13 09:26 Tomasz Olszak zobacz
2017-03-27 14:43 Tomasz Olszak zobacz
2017-03-20 14:53 Tomasz Olszak zobacz
2017-03-09 14:15 Tomasz Olszak zobacz
2017-03-04 14:58 Tomasz Olszak zobacz
2017-03-04 14:52 Tomasz Olszak zobacz
2017-03-04 14:51 Tomasz Olszak zobacz
2017-02-03 10:08 Tomasz Olszak zobacz
2017-01-17 14:03 Tomasz Olszak zobacz
2017-01-05 16:11 Tomasz Olszak zobacz
2016-12-23 15:51 Tomasz Olszak zobacz
2016-12-23 15:49 Tomasz Olszak zobacz
2016-11-08 14:58 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-28 15:25 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-27 20:58 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-26 17:16 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-26 16:47 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-26 12:25 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-24 16:00 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-19 13:14 Tomasz Olszak zobacz
2016-10-13 17:47 Tomasz Olszak zobacz
2016-08-31 14:37 Tomasz Olszak zobacz
2016-08-31 14:36 Tomasz Olszak zobacz
2016-08-19 14:29 Tomasz Olszak zobacz
2016-07-27 14:14 Tomasz Olszak zobacz
2016-07-18 16:23 Tomasz Olszak zobacz
2016-06-15 15:06 Tomasz Olszak zobacz
2016-06-15 15:06 Tomasz Olszak zobacz
2016-06-07 15:08 Tomasz Olszak zobacz
2016-06-07 15:07 Tomasz Olszak zobacz
2016-05-25 15:32 Tomasz Olszak zobacz
2016-05-25 15:29 Tomasz Olszak zobacz
2016-05-20 14:49 Tomasz Olszak zobacz
2016-05-20 14:48 Tomasz Olszak zobacz
2016-05-06 17:24 Tomasz Olszak zobacz
2016-04-27 19:12 Tomasz Olszak zobacz
2016-04-27 19:08 Tomasz Olszak zobacz
2016-03-17 10:06 Tomasz Olszak zobacz
2016-03-15 12:13 Tomasz Olszak zobacz
2016-02-10 17:28 Tomasz Olszak zobacz
2016-02-05 17:00 Tomasz Olszak zobacz
2015-12-08 11:34 Tomasz Olszak zobacz
2015-11-16 12:08 Tomasz Olszak zobacz
2015-07-31 08:03 Tomasz Olszak zobacz
2015-07-21 10:00 Tomasz Olszak zobacz
2015-07-17 13:43 Tomasz Olszak zobacz
2015-07-10 14:39 Tomasz Olszak zobacz
2015-05-13 09:15 Tomasz Olszak zobacz
2015-04-29 14:46 Tomasz Olszak zobacz
2015-03-31 12:01 Tomasz Olszak zobacz
2015-03-10 12:46 Tomasz Olszak zobacz
2015-02-27 16:48 Tomasz Olszak zobacz
2014-10-31 13:50 Tomasz Olszak zobacz
2014-10-31 13:49 Tomasz Olszak zobacz
2014-09-24 07:11 Tomasz Olszak zobacz
2014-09-04 08:30 Tomasz Olszak zobacz
2014-08-28 09:56 Tomasz Olszak zobacz
2014-08-11 14:47 Tomasz Olszak zobacz
2014-06-17 12:58 Tomasz Olszak zobacz
2014-06-04 12:29 Tomasz Olszak zobacz
2014-05-28 18:08 Tomasz Olszak zobacz
2014-05-28 18:04 Tomasz Olszak zobacz
2014-04-22 11:50 Tomasz Olszak zobacz
2014-04-03 13:31 Tomasz Olszak zobacz
2014-04-02 07:46 Tomasz Olszak zobacz
2014-03-17 10:37 Tomasz Olszak zobacz
2014-02-24 08:29 Michał Jasik zobacz
2014-01-10 11:28 Tomasz Olszak zobacz
2013-12-10 09:32 Tomasz Olszak zobacz
2013-11-19 07:42 Tomasz Olszak zobacz
2013-11-15 12:22 Tomasz Olszak zobacz
2013-11-15 12:18 Tomasz Olszak zobacz
2013-11-04 12:32 Tomasz Olszak zobacz
2013-10-31 13:26 Tomasz Olszak zobacz
2013-10-29 14:45 Tomasz Olszak zobacz
2013-10-17 12:10 Tomasz Olszak zobacz
2013-10-10 14:04 Tomasz Olszak zobacz
2013-09-18 14:37 Tomasz Olszak zobacz
2013-09-18 14:30 Tomasz Olszak zobacz
2013-07-23 14:59 Tomasz Olszak zobacz
2013-07-04 13:15 Tomasz Olszak zobacz
2013-05-22 14:50 Tomasz Olszak zobacz
2013-04-25 13:55 Tomasz Olszak zobacz
2013-04-16 19:38 Tomasz Olszak zobacz
2013-03-27 13:05 Tomasz Olszak zobacz
2012-12-19 14:57 Tomasz Olszak zobacz
2012-12-13 12:25 Tomasz Olszak zobacz
2012-12-11 13:43 Tomasz Olszak zobacz
2012-12-06 13:59 Tomasz Olszak zobacz
2012-12-04 07:18 Tomasz Olszak zobacz
2012-08-31 12:47 Tomasz Olszak zobacz
2012-07-19 16:33 Tomasz Olszak zobacz
2012-06-14 11:58 Tomasz Olszak zobacz
2012-05-29 14:56 Tomasz Olszak zobacz
2012-05-25 17:04 Tomasz Olszak zobacz
2012-05-02 13:24 Tomasz Olszak zobacz
2012-04-20 20:18 Tomasz Olszak zobacz
2012-04-20 20:16 Tomasz Olszak zobacz
2012-04-20 20:14 Tomasz Olszak zobacz
2012-04-17 15:51 Tomasz Olszak zobacz
2012-03-21 14:59 Tomasz Olszak zobacz
2012-03-12 17:09 Tomasz Olszak zobacz
2012-03-12 15:59 Tomasz Olszak zobacz
2012-03-12 15:55 Tomasz Olszak zobacz
2012-03-12 15:48 Tomasz Olszak zobacz
2012-03-12 10:37 Tomasz Olszak zobacz
2011-12-20 09:23 Michał Jasik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 50461