drukuj

Archwium - Przetargi

Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II"

Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:432640-2018:TEXT:PL:HTML

SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip

Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.

JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.

 
Przedmiot: Wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach” - II edycja

Termin składania ofert: 12.10.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b5269803-a13f-49f7-85fb-765ba5c3359d

SIWZ wraz z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

Formularze w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki
Przedmiot: Wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach

Postępowanie zostało unieważnione; pismo w tej sprawie - poniżej, w sekcji Pliki.

 Przedmiot: Wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Cząszczew”

Termin składania ofert: 11.09.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7756049b-d2e0-4b4a-99ed-df615cd2d41f

SIWZ wraz z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

Formularze w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2018-10-04 15:05:31
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 48063