Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

Przedmiot działalności

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. produkcja wody surowej jej uzdatnianie i dostawa do odbiorców;
 2. odbiór i odprowadzanie ścieków systemem kanalizacji;
 3. oczyszczanie ścieków w oczyszczalniach;
 4. laboratoryjna kontrola wody i ścieków;
 5. eksploatacja, konserwacja i remonty sieci, ujęć i urządzeń do poboru zasobów, uzdatniania i dystrybucji wody;
 6. eksploatacja, konserwacja i remonty oczyszczalni ścieków i innych urządzeń;
 7. prowadzenie działalności inwestycyjnej w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci wodno - kanalizacyjnych, ujęć, zakładów uzdatniania, oczyszczalni ścieków i innych urządzeń infrastruktury komunalnej, w tym wykonawstwo robót, nadzór i rozliczanie;
 8. uczestnictwo w programowaniu i koordynacji rozwoju systemu zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków;
 9. prowadzenie całokształtu spraw związanych z pomiarem zużycia wody i odbioru ścieków oraz rozlicznie poszczególnych odbiorców według obowiązujących cen i stawek opłat;
 10. uzgadnianie i opiniowanie dokumentacji technicznej w zakresie właściwym dla działalności Spółki;
 11. świadczenie usług w zakresie związanym z działalnością Spółki;
 12. wykonywanie innej działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z zaopatrzeniem w wodę i odbiorem ścieków.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Jasik
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2011-12-20 09:49:53

Archiwum

Data Autor
2011-12-20 08:54 zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2514