Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

Status prawny

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Jarocinie Nr XXXVI/289/97 z dnia 21 marca 1997r. i umowy Spółki z dnia 4 lipca 1997r. Repertorium A:2239/1997, sporządzonej przed notariuszem Eugeniuszem Świecem w Kancelarii Notarialnej w Pleszewie. Na podstawie umowy Spółki dokonano wpisu do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kaliszu RHB 1737.

 

W dniu 6 czerwca 2002r. Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000116269.

 

Siedziba Spółki mieści się w Cielczy przy ul. Gajówka 1.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Michał Jasik
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2011-12-20 09:56:42

Archiwum

Data Autor
2011-12-20 09:55 Michał Jasik zobacz

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 2513