drukuj

Archwium - Przetargi

Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP I"

Nr sprawy: POIS/P/7/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Zmiana terminu składania ofert: 20.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.


 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:434942-2018:TEXT:PL:HTML

Pismo w sprawie wycofania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481032-2018:TEXT:PL:HTML


SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.


Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip


Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.


JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.


Zmiana SIWZ z dnia 10.10.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

Zmiana SIWZ z dnia 02.11.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.


W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławcego - poniżej, w sekcji Pliki.


Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 2-17 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 18-64 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.
Przedmiot: Wykonanie zadania: „Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej w Centrum Jarocina – zaprojektowanie i wykonanie – ETAP II"

Nr sprawy: POIS/P/8/2018

Termin składania ofert: 07.11.2018r. do godz. 09:00

Zmiana terminu składania ofert: 20.11.2018r. do godz. 09:00

Pismo w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.


Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zamówieniu w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:432640-2018:TEXT:PL:HTML

Pismo w sprawie wycofania ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1a w Dz.U.U.E.: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481033-2018:TEXT:PL:HTML

 

SIWZ wraz załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.


Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) wraz z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/centrum.zip


Umowa - poniżej, w sekcji Pliki.


JEDZ w formacie .xml, .doc i .pdf wraz z Instrukcją wypełniania i Instrukcją składania - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Zmiana SIWZ z dnia 02.11.2018 r. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławcego - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę wraz z modyfikacją treści SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 2-16 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania nr 17-59 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.


 


Przedmiot: Wykonanie zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Cmentarnej w Witaszycach” - II edycja

Termin składania ofert: 12.10.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b5269803-a13f-49f7-85fb-765ba5c3359d

SIWZ wraz z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

Formularze w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Postępowanie zostało unieważnione; pismo w tej sprawie - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Pliki

Witaszyce, os. przy Cmentarnej KD - II edycja - Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Witaszyce, os. przy Cmentarnej KD - II edycja - SIWZ.pdf
Witaszyce, os. przy Cmentarnej KD - II edycja - Wersje elektroniczne.zip
Witaszyce, os. przy Cmentarnej KD - II edycja - Załączniki - wersje edytowalne.docx
Centrum ETAP II ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Centrum ETAP II SIWZ.pdf
Centrum ETAP II umowa.pdf
Centrum ETAP II xml JEDZ.zip
Centrum ETAP II doc JEDZ.doc
Centrum ETAP II pdf JEDZ.pdf
Centrum ETAP II Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Centrum ETAP II Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
Centrum ETAP I ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Centrum ETAP I SIWZ.pdf
Centrum ETAP I umowa.pdf
Centrum ETAP I xml JEDZ.zip
Centrum ETAP I doc JEDZ.doc
Centrum ETAP I pdf JEDZ.pdf
Centrum ETAP I Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Centrum ETAP I Instrukcja-skladania-JEDZ-elektronicznie.pdf
Centrum ETAP I zmiana SIWZ 10.10.2018.pdf
Witaszyce, os. przy Cmentarnej KD - II edycja - Otwarcie ofert.pdf
Centrum ETAP I odwołanie Inżynieria Rzeszów.pdf
Centrum ETAP I wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
Centrum ETAP II odwołanie Inżynieria Rzeszów.pdf
Centrum ETAP II wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
Centrum ETAP I odp na pyt 1.pdf
Centrum ETAP II odp na pyt 1.pdf
Witaszyce, os. przy Cmentarnej KD - II edycja - Unieważnienie.pdf
Centrum ETAP I wycofanie ogł o zm ogł nr 1.pdf
Centrum ETAP II wycofanie ogł o zm ogł nr 1.pdf
Centrum ETAP I zmiana ogłoszenia nr 1a 2018.10.31.pdf
Centrum ETAP I zmiana terminu składania ofert.pdf
Centrum ETAP II zmiana ogłoszenia nr 1a 2018.10.31.pdf
Centrum ETAP II zmiana terminu składania ofert.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2018-11-03 09:07:20
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 44721