drukuj

Archwium - Przetargi

2017-10-27| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa gminnego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz odprowadzania i oczyszczania wód opadowych na terenie gminy Jarocin"

Termin składania ofert: 07.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 03.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-10-25| Ogłoszenie o zamówieniu

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu ulic: Żerkowska, Sarnia, Wilcza, Krucza, Żurawia, Lisia w Jarocinie"

Termin składania ofert: 09.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=94c3bb6a-3361-434a-9f45-26e970ab11a8
Ogłoszenie o zamówieniu: https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101496.pdf
oraz poniżej, w sekcji Pliki.

 

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji:
https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101495.pdf
https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101497.docx

https://www.e-bip.org.pl/upload/378.101498.zip

oraz poniżej, w sekcji Pliki.2017-10-21| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Golina"

Termin składania ofert: 07.11.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c5239b1f-ae87-4985-9686-072f5871d4f7

Ogłoszenie o zamówieniu - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.


 

 

2017-10-18| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Obsługa, utrzymanie ciągu technologicznego i utrzymanie porządku na terenie Oczyszczalni Ścieków w Cielczy"

Termin składania ofert: 26.10.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

 2017-09-22| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zasilania Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Golinie"

Termin składania ofert: 09.10.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=bb1999ca-d7bd-429c-a083-20a61bc170da

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 28.09.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.

  

2017-09-11| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia"

Termin składania ofert: 26.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=921305ba-68c3-4acd-9533-30c0cd82ad47

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.

 2017-09-11| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jarocinie, ul. Wrocławska / Nowe Parcele"

Termin składania ofert: 26.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=49019292-187a-431d-b475-e2834e3fb78a

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-09-11| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 26.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=074d8d0e-0399-40dc-bf11-1b9bcbe8e2b9

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-08-28| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie"

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 16.11.2017r. do godz. 11:00

Zapisy w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335417-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:353877-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:382234-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392805-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404246-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422430-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=548d230c-6e12-4126-9af9-04a673a775fd

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/590441a9-f8b8-45f6-9d8e-d0c0456f091e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2100bc54-d695-42e8-ae71-d00f325b5ab1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/812fa2b0-4ee3-4b6d-a20d-9bdd53eac1b9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/464382da-2d2c-425f-9787-793ecb1b7576

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/915f3019-ded0-47c5-b5c8-9d5a8b2569e2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/946328f4-1934-4b6e-8365-60d49ede1c75

 

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część I: IDW - pozostałe załączniki - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Uwaga! W związku ze zgłaszanymi trudnościami dotyczącymi pobierania plików przez uprzednio podane linki, Zamawiający przedstawił powyżej - w miejsce dotychczasowych - dwa nowe linki, służące do pobrania:
- części załączników do SIWZ-IDW (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip)
oraz
- PFU wraz z załącznikami (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip).
Poprzednie linki tracą ważność i już obecnie nie są prezentowane na tej stronie. Konieczne jest zatem usunięcie tych plików, do których dostęp uzyskany został poprzez niekatualne już linki i zastąpienie ich tymi, do których dostęp jest możliwy za pomocą linków podanych powyżej.

 

Odpowiedzi na pytania od nr 1-10 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 11-86 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 87-88 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 89-97 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 98-100 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 101-111 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego - poniżej, w sekcji Pliki.


Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

 


 

2017-07-31| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 01.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296404-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=28eca322-91f7-4fc2-a24f-6568a0cbe40a

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami (IDW) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-07-25| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"

Termin składania ofert: 25.08.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286861-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=303e21be-82e9-4203-a170-f4d58414d953

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami (IDW) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/kopernika.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Postępowanie zostało unieważnione - pismo w tej sprawie poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

Zajęcza kd wersje elektroniczne.zip
Wrocławska ks wersje elektroniczne.zip
Parowozownia wod ks wersje elektroniczne cz. 1.zip
Parowozownia wod ks wersje elektroniczne cz. 2.zip
Parowozownia wod ks wersje elektroniczne cz. 3.zip
Kopernika ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Kopernika IDW.pdf
Kopernika UMOWA.pdf
Kopernika formularze edytowalne.docx
Kopernika ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
Przesył Poznańska IDW.pdf
Przesył Poznańska UMOWA.pdf
Przesył Poznańska formularze edytowalne.docx
Przesył Poznańska STWiOR.pdf
Przesył Poznańska przedmiar robót k. kwalifikowalne.pdf
Przesył Poznańska OPZ cz. 1.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 2.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 3.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 4.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 5.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 6.zip
Kopernika odp na pyt nr 1.pdf
Kopernika odp na pyt nr 2-3.pdf
Kopernika odp na pyt nr 4.pdf
Kopernika odp na pyt nr 5.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 1.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 2.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 3-4.pdf
Przesył Poznańska przedmiar kwalifikowane.xlsx
Kopernika otwarcie ofert.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
OŚ Cielcza SIWZ - IDW.pdf
OŚ Cielcza Umowa.pdf
OŚ Cielcza formularze edytowalne.docx
Przesył Poznańska otwarcie ofert.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 1-4.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 5.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 6-7.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 8-9.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 10.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf
OŚ Cielcza 1. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
OŚ Cielcza wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
OŚ Cielcza odwołanie Control Process.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
Zajęcza kd SIWZ 3. edycja.pdf
Zajęcza kd załączniki do SIWZ 3. edycja.docx
Wrocławska ks SIWZ 3. edycja.pdf
Wrocławska ks SIWZ 3. edycja.docx
Parowozownia wod ks SIWZ 3. edycja.docx
Parowozownia wod ks załączniki do SIWZ 3. edycja.docx
Kopernika unieważnienie.pdf
Golina gaz SIWZ.pdf
Golina gaz Umowa.pdf
Golina gaz Umowa Załączniki.zip
Golina gaz PFU.zip
Golina gaz formularze edytowalne.docx
Golina wod ks SIWZ.pdf
Golina wod ks Umowa.pdf
Golina wod ks Umowa Załączniki.zip
Golina wod ks PFU.zip
Golina wod ks formularze edytowalne.docx
Zajęcza kd otwarcie ofert.pdf
Wrocławska ks otwarcie ofert.pdf
Parowozownia wod ks otwarcie ofert.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 26.09.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 BZP.pdf
Golina gaz modyfikacja SIWZ 28.09.2017.pdf
Golina wod ks modyfikacja SIWZ 28.09.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
Golina wod ks modyfikacja SIWZ 02.10.2017.pdf
Golina wod ks nowy druk OFERTA.docx
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 02.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 BZP.pdf
Zajęcza kd informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
Golina gaz otwarcie ofert.pdf
Golina wod ks otwarcie ofert.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 11.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 BZP.pdf
Golina gaz unieważnienie.pdf
Obsługa OŚ Cielcza SIWZ XI 2017-VI 2018.pdf
Obsługa OŚ Cielcza ogłoszenie przed XI 2017-VI 2018.pdf
Obsługa OŚ Cielcza formularze edytowalne.docx
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86 załączniki.zip
Golina gaz SIWZ.pdf
Golina gaz PFU.zip
Golina gaz formularze edytowalne 2. edycja.docx
Golina gaz Umowa Załączniki.zip
Golina gaz ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 87-88 uszczegółowienie modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 BZP.pdf
Żerkowska kd SIWZ.pdf
Żerkowska kd ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Żerkowska kd formularze edytowalne.docx
Żerkowska kd wersje elektroniczne.zip
Obsługa kanalizacji SIWZ 2018.pdf
Obsługa kanalizacji ogłoszenie przed 2018.pdf
Obsługa kanalizacji formularze edytowalne.docx
Wrocławska ks informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Parowozownia wod ks informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
Golina wod ks informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 89-97.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 98-100.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmiane ogłoszenia nr 6.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 BZP.pdf
Obsługa kanalizacji modyfikacja SIWZ 03.11.2017.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 101-111.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2017-11-06 19:05:44
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 44721