Przypomnij hasło
Biuletyn Informacji Publicznej
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Jarocinie
drukuj

Archwium - Przetargi

2017-07-25| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"

Termin składania ofert: 25.08.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286861-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami (IDW) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/kopernika.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-07-09| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia"

Termin składania ofert: 25.07.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=90e94b76-4b84-4e83-ad84-efc1cc393502

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-07-09| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jarocinie, ul. Wrocławska / Nowe Parcele"

Termin składania ofert: 24.07.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=799fc5ea-93aa-4d17-bd22-2ed86fef0250

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-07-09| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 24.07.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/In/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=02e026ba-d351-46c1-8d47-2982109b99d3

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-05-30| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Zaprojektowanie, budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Stefanowie wraz z obiektami towarzyszącymi"

Termin składania ofert: 14.06.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=db0f3847-f119-49fd-a6bd-a7b442ce16c1

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji: http://pwikjarocin.pl/przetargi2017/specyfikacja_stefanow.zip

Załącznik nr 8 do SIWZ Tom III - PFU: http://pwikjarocin.pl/przetargi2017/zdjecia_stefanow.zip

Informacje o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2017-07-25 19:50:49
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 63240