drukuj

Archwium - Przetargi

2018-04-18| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania w formule „Zaprojektuj i Wybuduj” zadania: „Budowa kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami w ulicy Dworcowej, w Mieszkowie etap I i II”

Termin składania ofert: 08.05.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cdad18ef-b8fc-4269-8cae-65506076619b

SIWZ wraz z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

PFU wraz z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki

Formularze w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.2018-02-08| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Jarocinie: ul. Zamkowa, Kasztanowa, Św. Ducha"

Termin składania ofert: 23.02.2018r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b3de2768-5b83-4ea2-85c8-f4cea227d511

SIWZ wraz z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

Formularze w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Postępowanie zostało unieważnione; pismo w tej sprawie - poniżej, w sekcji Pliki.
2018-01-25| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"

Nr sprawy: POIS/P/2/III/2018

Termin składania ofert: 28.02.2018r. do godz. 11:00

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:34144-2018:TEXT:PL:HTML

SIWZ wraz z załącznikami, formularze w wersji edytowalnej oraz ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp3/kopernika3.zip

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.

 

 

 

 

2018-01-17| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Działania informacyjno - promocyjne dla Projektu Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Jarocin"

Termin składania ofert: 25.01.2018r. do godz. 8:00 - ULEGŁ ZMIANIE

Nowy składania ofert: 25.01.2018r. do godz. 9:00

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b00be174-768e-4377-9c26-f640b74ad62c

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 1 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/ec12c139-1c4e-45cb-95d4-118f53a13a4f

SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

Formularze w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 1-13 złożone przez wykonawców wraz z modyfikacją treści SIWZ 22.01.2018 - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-11-17| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 21.12.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:458511-2017:TEXT:PL:HTML

SIWZ - poniżej, w sekcji Pliki.

JEDZ w wersji PDF i edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi2017/przesyl.zip

Odpowiedź na pytanie nr 1 złożone przez wykonawcę - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki. 

2017-08-28| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie"

 

Uwaga! Nowy termin składania ofert: 21.11.2017r. do godz. 11:00

Zapisy w sprawie zmiany terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 08.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 14.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335417-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:353877-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:382234-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:392805-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404246-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:422430-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:437589-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=548d230c-6e12-4126-9af9-04a673a775fd

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/590441a9-f8b8-45f6-9d8e-d0c0456f091e

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 2 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/2100bc54-d695-42e8-ae71-d00f325b5ab1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 3 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/812fa2b0-4ee3-4b6d-a20d-9bdd53eac1b9

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 4 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/464382da-2d2c-425f-9787-793ecb1b7576

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 5 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/915f3019-ded0-47c5-b5c8-9d5a8b2569e2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/946328f4-1934-4b6e-8365-60d49ede1c75

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 7 w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/710dbaa5-1052-47ff-9961-4852adf3c33c

 

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część I: IDW - pozostałe załączniki - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Uwaga! W związku ze zgłaszanymi trudnościami dotyczącymi pobierania plików przez uprzednio podane linki, Zamawiający przedstawił powyżej - w miejsce dotychczasowych - dwa nowe linki, służące do pobrania:
- części załączników do SIWZ-IDW (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_zal_do_SIWZ-IDW.zip)
oraz
- PFU wraz z załącznikami (http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_PFU_i_zal_do_PFU.zip).
Poprzednie linki tracą ważność i już obecnie nie są prezentowane na tej stronie. Konieczne jest zatem usunięcie tych plików, do których dostęp uzyskany został poprzez niekatualne już linki i zastąpienie ich tymi, do których dostęp jest możliwy za pomocą linków podanych powyżej.

 

Odpowiedzi na pytania od nr 1-10 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 11-86 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 87-88 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 89-97 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 98-100 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 101-111 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 112-113 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania od nr 114-119 złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

 

W postępowaniu wniesione zostało odwołanie. Treść odwołania wraz z wezwaniem wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego - poniżej, w sekcji Pliki.


Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ oraz wydłużeniu terminu składania ofert - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 02.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 11.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 23.10.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia nr 6 w związku z oczywistą omyłką pisarką - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 08.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

Zawiadomienie o modyfikacji treści SIWZ 14.11.2017 - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
OŚ Cielcza SIWZ - IDW.pdf
OŚ Cielcza Umowa.pdf
OŚ Cielcza formularze edytowalne.docx
OŚ Cielcza odp na pyt nr 1-4.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 5.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 6-7.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 8-9.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt nr 10.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP.pdf
OŚ Cielcza 1. zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf
OŚ Cielcza wezwanie do przystąpienia do odwołania.pdf
OŚ Cielcza odwołanie Control Process.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 26.09.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 BZP.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 02.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3 BZP.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 3.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 11.10.2017.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 4 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 11-86 załączniki.zip
OŚ Cielcza odp na pyt 87-88 uszczegółowienie modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 5 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 89-97.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 98-100.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmiane ogłoszenia nr 6.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 6 BZP.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 101-111.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 112-113.pdf
OŚ Cielcza modyfikacja SIWZ 08.11.2017.pdf
OŚ Cielcza odp na pyt 114-119 modyfikacja SIWZ.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 7 BZP.pdf
Przesył Poznańska SIWZ.pdf
Przesył Poznańska JEDZ PDF.pdf
Przesył Poznańska JEDZ DOC.doc
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza otwarcie ofert.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 1.pdf
Przesył Poznańska SIWZ edytowalne załączniki 1 i 3-9.docx
Przesył Poznańska otwarcie ofert.pdf
Promocja ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Promocja SIWZ.pdf
Promocja SIWZ zał. nr 7.pdf
Promocja SIWZ zał. nr 8.pdf
Promocja SIWZ - formularze edytowalne.docx
Promocja odp na pyt nr 1-13 modyfikacja SIWZ 22.01.2018.pdf
Promocja ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
Promocja otwarcie ofert.pdf
Kopernika III ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 1.pdf
Przesył Poznańska rozstrzygnięcie.pdf
Zamkowa itd II SIWZ.pdf
Zamkowa itd II formularze edytowalne.docx
Zamkowa itd II wersje elektroniczne.zip
Zamkowa itd II ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Zamkowa itd II otwarcie ofert.pdf
Kopernika III otwarcie ofert.pdf
Promocja rozstrzygnięcie strona www 08.03.2018.pdf
Zamkowa itd II unieważnienie.pdf
OŚ Cielcza rozstrzygnięcie strona www.pdf
Mieszków Dworcowa KD SIWZ.pdf
Mieszków Dworcowa KD PFU.pdf
Mieszków Dworcowa KD Formularze edytowalne.docx
Mieszków Dworcowa KD Ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
Kopernika III rozstrzygnięcie.pdf
Mieszków Dworcowa KD otwarcie ofert.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2018-05-08 13:50:46
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 44721