drukuj

Archwium - Przetargi

2013-04-25 | Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dotyczy postępowania pn. Wydłużenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Nowej w Jarocinie (ogłoszenie z dn. 2013-03-27).

Wyniki do pobrania poniżej, w sekcji Pliki.

 

* * *

 

2013-04-16 | Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przedmiot: Wydłużenie sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w północno - zachodniej części m. Roszków - etap II

Termin składania ofert: poniedziałek, 06.05.2013r. godzina 11:00

Treść ogłoszenia: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=57823&rok=2013-04-16

Specyfikacja i załączniki do specyfikacji poniżej, w sekcji Pliki.

Materiały uzupełniające (część opisowa i rysunkowa, specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót) do pobrania tutaj: http://pwikjarocin.pl/przetargi2013/roszkow_uzup.zip

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Michał Jasik
Data ostatniej zmiany:2013-04-25 13:55:45
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 46739