drukuj

Archwium - Przetargi

2017-08-28| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Cielczy k/Jarocina – zaprojektowanie, wykonanie i utrzymanie"

Termin składania ofert: 29.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:335417-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=548d230c-6e12-4126-9af9-04a673a775fd

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część I: IDW - pozostałe załączniki - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza.zip

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) z załącznikami - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza.zip i http://pwikjarocin.pl/temp/cielcza_pfu.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-08-21| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej w Jarocinie, ul. Węglowa / Powstańców Wlkp. / Odrzańska / Parowozownia"

Termin składania ofert: 05.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=5a9224c7-12a8-4840-8af4-32374cb63eaa

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.

 2017-08-21| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jarocinie, ul. Wrocławska / Nowe Parcele"

Termin składania ofert: 05.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=eb306e6b-828c-4fd7-84ad-9e8f41460637

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-08-21| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zajęczej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 05.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ed91c3c0-fa27-4418-aed4-364a99da7dfa

Specyfikacja oraz załączniki do specyfikacji - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-07-31| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej w ul. Poznańskiej w Jarocinie"

Termin składania ofert: 01.09.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296404-2017:TEXT:PL:HTML

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=28eca322-91f7-4fc2-a24f-6568a0cbe40a

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami (IDW) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.
2017-07-25| Ogłoszenie o zamówieniu

 

Przedmiot: Wykonanie zadania: "Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej (rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową) oraz sieci wodociągowej na os. Kopernika w Jarocinie"

Termin składania ofert: 25.08.2017r. do godz. 11:00

Ogłoszenie o zamówieniu w Dz.U.U.E. - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w Dz.U.U.E.: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:286861-2017:TEXT:PL:HTML&tabId=1

Ogłoszenie o zamówieniu w BZP - poniżej, w sekcji Pliki.

Link do ogłoszenia w BZP: https://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=303e21be-82e9-4203-a170-f4d58414d953

SIWZ - Część I: Instrukcja dla Wykonawców z załącznikami (IDW) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część II: Wzór umowy (umowa) - poniżej, w sekcji Pliki.

SIWZ - Część III: Opis przedmiotu zamówienia - do pobrania: http://pwikjarocin.pl/przetargi/kopernika.zip

SIWZ - załączniki do IDW w wersji edytowalnej - poniżej, w sekcji Pliki.

Odpowiedzi na pytania złożone przez wykonawców - poniżej, w sekcji Pliki.

Informacja o złożonych ofertach zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Pzp - poniżej, w sekcji Pliki.

Pliki

Zajęcza kd wersje elektroniczne.zip
Wrocławska ks wersje elektroniczne.zip
Parowozownia wod ks wersje elektroniczne cz. 1.zip
Parowozownia wod ks wersje elektroniczne cz. 2.zip
Parowozownia wod ks wersje elektroniczne cz. 3.zip
Kopernika ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Kopernika IDW.pdf
Kopernika UMOWA.pdf
Kopernika formularze edytowalne.docx
Kopernika ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Przesył Poznańska ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
Przesył Poznańska IDW.pdf
Przesył Poznańska UMOWA.pdf
Przesył Poznańska formularze edytowalne.docx
Przesył Poznańska STWiOR.pdf
Przesył Poznańska przedmiar robót k. kwalifikowalne.pdf
Przesył Poznańska OPZ cz. 1.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 2.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 3.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 4.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 5.zip
Przesył Poznańska OPZ cz. 6.zip
Kopernika odp na pyt nr 1.pdf
Kopernika odp na pyt nr 2-3.pdf
Kopernika odp na pyt nr 4.pdf
Kopernika odp na pyt nr 5.pdf
Zajęcza kd SIWZ 2. edycja.pdf
Zajęcza kd załączniki do SIWZ 2. edycja.docx
Wrocławska ks SIWZ 2. edycja.pdf
Wrocławska ks załączniki do SIWZ 2. edycja.docx
Parowozownia wod ks SIWZ 2. edycja.pdf
Parowozownia wod ks załączniki do SIWZ 2. edycja.docx
Przesył Poznańska odp na pyt nr 1.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 2.pdf
Przesył Poznańska odp na pyt nr 3-4.pdf
Przesył Poznańska przedmiar kwalifikowane.xlsx
Kopernika otwarcie ofert.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu.pdf
OŚ Cielcza ogłoszenie o zamówieniu BZP.pdf
OŚ Cielcza SIWZ - IDW.pdf
OŚ Cielcza Umowa.pdf
OŚ Cielcza formularze edytowalne.docx
Przesył Poznańska otwarcie ofert.pdf

Osoby odpowiedzialne

Autor:Tomasz Olszak
Odpowiada:PWiK Jarocin
Wytworzył:Tomasz Olszak
Data ostatniej zmiany:2017-09-01 15:36:29
Powrót

Statystyki

Odwiedzin na stronie: 44721